Xã Nhuế Dương

Đăng ngày 20 - 04 - 2011
100%

Nhuế Dương là xã nằm ở cuối huyện Khoái Châu, phía Đông giáp xã Đồng Thanh huyện Kim Động, phía Nam giáp xã Thọ Vinh huyện Kim Động, phía Bắc giáp xã Thành Công, phía Tây giáp sông Hồng.

 

   Dân số: 4.571 nhân khẩu, có 1.250 hộ.

   Diện tích đất tự nhiên: 375ha.

   Xã có 6 thôn:     

   Nhuế Dương là một xã giàu truyền thống cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc. Đảng bộ và nhân dân xã Nhuế Dương với khẩu hiệu " Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người " đã huy động sức người, sức của cho kháng chiến giải phóng dân tộc.

   Tổng kết hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, xã Nhuế Dương đã có 138 liệt sỹ ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, 70 thương, bệnh binh, 6 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy, 11 mẹ được phong tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ". 497 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, 3 cán bộ là tiền khởi nghĩa, đến nay đã có 881 thanh niên lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt địa phương đã được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương kháng chiến: Hạng nhất, nhì, ba.

   Nhuế Dương có di tích lịch sử đình và đền được Nhà nước cấp 2 bằng di tích lịch sử văn hóa năm 1995. Bên cạnh đó còn có chùa " Viên Quan Tự " được xây dựng vào thế kỷ XVII.

   Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, nghĩa vụ của mình, nhân dân trong toàn xã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ, chính vì vậy mà đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, nâng cao góp phần vào phát triển toàn diện của quê hương, đất nước.

   Với đặc điểm là một xã thuần nông, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, năng suất lúa những năm gần đây đạt 12,5 tấn/ha hệ số quay vòng đất là 2,7 lần.

   Từ năm 2003, thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng nên nông nghiệp càng có bước chuyển biến mạnh, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư giống, vốn, KHKT vào chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đến nay hầu hết đã cho thu hoạch và đạt năng suất cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

   Về CN - TTCN, làng nghề truyền thống phát triển mạnh như: Đồ gỗ, đặc biệt là mây tre đan, đã thu hút được hầu hết số lao động trong lúc nhàn dỗi.

   Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, xã đã đầu tư cơ sở vật chất, trường học khang trang đủ để học sinh học 6 buổi/ tuần.Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2002, trường Tiểu học và THCS đều hoàn thành phổ cập, trạm y tế khang trang và đã có Bác sỹ, đường giao thông xã được xây dựng sạch đẹp, các ngõ xóm được nhân dân bàn bạc, đóng góp đổ bê tông hoặc lát gạch 100%. Toàn xã có 90% gia đình đạt văn hóa, 2 thôn đã có nhà văn hóa và được tỉnh công nhận cấp Bằng làng văn hóa năm 1998 và năm 2003.

   Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội rất ổn định, là đơn vị vững mạnh, phong trào văn hóa thông tin, TDTT luôn sôi nổi, không có người hành nghề mê tín dị đoan, mại dâm, phạm tội hình sự và nghiện hút xảy ra.

   Quân sự trong những năm qua luôn vượt chỉ tiêu huyện giao (trung bình 129%). Các chỉ tiêu đều hoàn thành sớm so với kế hoạch như: Thuế, quỹ ...

Tin mới nhất

Xã Nhuế Dương tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2017(29/08/2017 4:13 CH)