Huyện Khoái Châu - Di tích lich sử văn hóa

Đăng ngày 20 - 04 - 2011
100%

Huyện Khoái Châu nằm ở trung tâm vùng văn minh sông Hồng với hàng trăm di tích lịch sử văn hóa. Nơi lưu giữ hàng nghìn cổ vật có giá trị với nhiều di tích nổi tiếng.

 

Toàn huyện Khoái Châu có 34 di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc Gia và cấp Tỉnh: Đền Đa Hòa - Bình Minh, Văn Chỉ Bình Dân - Tân Dân, lăng Nguyễn Bá Khanh - An Vỹ, chùa Lạc Thủy - Đông Kết, đình Yên Khê - Việt Hòa, đền Hóa Dạ Trạch - Dạ Trạch, đền Hương Quất - Thành Công, đình Quan Xuyên - Thành Công, đền chùa Cót - Chí Tân, đền Sài Thị - Thuần Hưng, chùa Thuần Lễ - Thuần Hưng, đền Hàm Tử - Hàm Tử, đền Thiết Trụ - Bình Minh, đền An Lạc - Đồng Tiến, đền Nhuế Dương - Nhuế Dương, đình Nhuế Dương - Nhuế Dương, đình Vân Ngoại - Hồng Tiến, đền Ngọc Nha Thượng - Phùng Hưng, đền Đại Quan - Đại Hưng, đình Bối Khê - Liên Khê, chùa Bối Khê - Liên Khê, đình Trung An Vỹ - An Vỹ, đền Hậu - Đông Kết, đền Ngọc Nha Hạ - TT Khoái Châu, đình Nội Doanh - Đông Ninh, chùa Lãnh Kiến - Đại Tập, đình Phương Trù - Tứ Dân, đền Phúc Hòa - Bình Kiều, đền Đông Kim - Đông Tảo, đình Yên Lịch - Dân Tiến, đình Thọ Bình - Tân Dân, đền Ngự Dội - Tứ Dân, đình Mãn Trù Châu - Tân Châu. 

   Tại các di tích, lễ hội cổ truyền được tổ chức hàng năm để khai thác, phát huy các giá trị của di tích trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

   Đáng chú ý nhất là quần thể Đền Đa Hòa - Binh Minh, Đền Hóa - Dạ Trạch gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung nằm trong tuyến du lịch chính trên sông Hồng (Hà Nội - Phố Hiến). Đền Dạ Trạch gắn với các địa danh lịch sử oai hùng của Triệu Quang Phục chống giặc nhà Lương.

  Đền Cót - Chí Tân được công nhận di tích lịch sử, có cảnh quan đẹp. Đặc biệt là cây xanh cổ thụ xum xuê đã lên thơ:

" Cây xanh cổ thụ tự bao giờ

Xum xuê tỏa bóng cảnh nên thơ

Đẹp lòng du khách khi vảng cảnh

Vừa ý thập phương đến nơi này ".  

 

Tin mới nhất

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Thọ Bình(07/11/2016 2:01 CH)