Huyện ủy

Đăng ngày 01 - 12 - 2018
100%

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Đức Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2. Đồng chí: Hoàng Văn Tựu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3. Đồng chí: Phạm Xuân Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Hoàng Văn Biện - Chánh Văn phòng Huyện ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Phó Chánh Văn phòng

3. Đồng chí: Giang Thị Phương Nhi - Phó Chánh Văn phòng

III. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY,  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí: Hoàng Thị Vui - Trưởng ban, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

2. Đồng chí: Nguyên Đức Cường - Phó ban

3. Đồng chí: Trần Lệ Thu  - Phó ban

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền - Phó Giám đốc

3. Đồng chí: Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc

IV. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Lê Văn Lượng   - Trưởng ban

2. Đồng chí: Đặng Quang Trung - Phó ban

3. Đồng chí: Bùi Thị Hải Vân - Phó ban

V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Đào Đức Minh - Trưởng ban

2. Đồng chí: Phạm Quý Dương - Phó ban

3. Đồng chí: Đỗ Hồng Phong - Phó ban

VI. BAN DÂN VẬN

1. Đồng chí: Đào Văn Huân - Trưởng ban

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa - Phó ban

3. Đồng chí: Lê Thị Oanh - Phó ban

 

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất