Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tài nguyên - Khoáng sản

Đăng ngày 10 - 07 - 2011
100%

Khoái Châu có diện tích đất tự nhiên là 13091,55km2, trong đó đất nông nghiệp có 8.779 ha chiếm 67,09% (đất canh tác là 7.280,9 ha chiếm 82,94% đất nông nghiệp)

 

     Tài nguyên đất: Khoái Châu có diện tích đất tự nhiên là 13091,55km2, trong đó đất nông nghiệp có 8.779 ha chiếm 67,09% (đất canh tác là 7.280,9 ha chiếm 82,94% đất nông nghiệp), đất chuyên dùng 2.526,3 ha chiếm 19,31% đất ở có 1.046,9 ha chiếm 8%, đất chưa sử dụng 733,83 ha chiếm 5,61%.

    Tài nguyên khoáng sản: Khoáng sản chính của Khoái Châu chỉ có nguồn cát ven sông Hồng và một số đất sét sản xuất gạch ngói có thể phát triển khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng. Theo các tài liệu thăm dò địa chất, tại vùng đồng bằng sông Hồng trong đó có Khoái Châu tồn tại trong lòng đất một mỏ than nâu rất lớn nằm trong lớp trầm tích Nioxen với trữ lượng dự báo hàng trăm tỷ tấn, nhưng ở độ sâu 300 - 1.700m.

Khoan Thăm do dầu 

    Nguồn nước: Khoái Châu nằm trong hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn nhất ở miền Bắc, do có nguồn nước phù sa bồi đắp đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế và dân sinh của huyện. Từ độ sâu 50 - 110m, huyện có nguồn nước ngầm khá tốt.

 

Tin mới nhất

Khoái Châu phát động phong trào "Thu gom pin cũ, vì môi trường tương lai" năm 2023(24/03/2023 3:31 CH)

Đánh giá tình hình nguồn tài nguyên đất, nước trên địa bàn huyện(30/03/2019 3:46 CH)

Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường(30/01/2019 3:43 CH)

Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên tại huyện Khoái Châu(24/12/2018 9:49 SA)

Công tác bảo vệ môi trường năm 2018(01/12/2018 9:44 SA)

Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu(07/04/2017 1:57 CH)

°
348 người đang online