Đình Trung xã An Vỹ

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

Lễ hội đình Trung xã An Vỹ.

Thành Hoàng được thờ:   Nguyễn Đinh Lang,

 Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Hồng Vân.

Tương truyền rằng: Nguyễn Đinh Lang là người có công đánh giặc giúp dân làng, nên được dân làng tôn làm Thành Hoàng làng và thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/2 đến ngày 15/2 âm lịch. Bắt đầu đi từ đình làng Trung rước  qua 3 thôn (Trung, Thượng, Hạ). Sau đó lại rước quay trở lại đình Trung. 

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn , gà, xôi, oản, hương, mâm hoa quả, rượu trắng...

  

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Đánh gậy, cờ người, cầu kiều...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: hát tuồng, chèo, ca trù, ả đào. 

Tin mới nhất