Lễ Hội Đình, Chùa Thuần Lễ

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 

Lễ hội đình Thuần Lễ.

Thành Hoàng được thờ: Ngũ vị Đại Vương: Linh Lang, Đông Hải, Đô Thiên, Nhã Công, Nguyễn Tuấn

 Tương truyền rằng, Linh Lang đại vương giúp vua Lý Thái Tổ đánh bại quân Triệu Vĩnh Trinh, Nhã Công dẹp giặc Lương giúp Triệu Việt Vương, Đông Hải kết nghĩa cùng Đô Thiên giúp Lý Cao Tông ổn định cơ đồ nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 9/2 đến ngày 11/2 âm lịch. Từ đình Thuần Lễ rước sang Đại Hưng  sau đó rước quay trở về đình Thuần Lễ.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cờ người, đánh gậy, cầu kiều...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: hát chèo, tuồng, hát giao duyên...

Tin mới nhất