Đền Thiết Trụ

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

Lễ hội đền Thiết Trụ.

Thành Hoàng được thờ: Khuông Tín Hầu  <Nguyễn Văn Lang>

 Tương truyền rằng, Khuông Tín hầu là bản thể Thành Hoàng làng nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/2 đến ngày 13/2 âm lịch. Từ đền Thiết Trụ rước dọc theo làng lên đê sông Hồng đến đền Chử Đồng Tử (Đi bộ khoảng 3 km cùng với 8 làng). Ở lại đền Chử Đồng Tử lấy nước giữa dòng sông Hồng. Sau 3 ngày tế lễ và lấy nước ở đền Chử Đồng Tử lại rước trở lại đền Thiết Trụ.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cờ người, cầu kiều, bịt mắt bắt dê, đu quay...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: chèo, đội múa rồng, múa lân, đội đánh trống truyền thống.

Tin mới nhất