Đình Yên Lịch

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 Lễ hội đình Yên Lịch.

Thành Hoàng được thờ: Ngũ Nhạc (Đại tướng quân), Nương Mây (Công chúa)

 Tương truyền rằng, Nhạc Công (Ngũ Nhạc) đã giúp Lý Nhân Tông ổn định chiều chính, xây dựng đất nước, giúp Lý Nhân Tông dẹp giặc Tàu nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 15/3 đến ngày 20/3 âm lịch. Từ đình Yên Lịch rước qua Đào Viên, qua Bô Thời, qua làng Tiểu Quan, qua Vân Trì, qua đình Yên Khê (nghỉ 1 đêm tế cộng đồng). Sau đó lại rước trở lại đình Yên Lịch.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: bò, lợn, dê nguyên con, xôi, oản, gà luộc, mâm ngũ quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Múa rối nước, cầu kiều, leo cột mỡ, kéo co...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: chèo.

 

Tin mới nhất