Đền An Lạc

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

Lễ hội đền An Lạc.

Thành Hoàng được thờ: Đỗ Anh Vũ

Tương truyền rằng Đỗ Anh Vũ là 1 vị tướng tài có công giúp vua dẹp giặc, yên dân nên được dân làng Thờ phụng tại đền An Lạc.

Lễ hội được mở vào ngày 18/9 đến ngày 22/9 âm lịch. Tại đền An Lạc rước vòng quanh làng ra mộ thánh ở làng Soi ( làng Lôi Cầu) để rước nước. Sau đó quay trở lại đền.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: Lợn nguyên con, Xôi, oản, gà, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cờ người, cầu kiều, đập niêu, đu quay, bịt mắt bắt dê, bắt vịt... 

Tin mới nhất