Đền Đông Tảo Đông

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 Lễ hội đình Đông Tảo Đông.

Thành Hoàng được thờ: Chử Đồng Tử - Tiên Dung - Hồng Vân.

 Tương truyền rằng, Chử Đồng Tử - Tiên Dung - Hồng Vân là người đã có công trong việc chữa bệnh , giúp đỡ dân làng sau khi học được phép thuật nên được dân làng thờ phụng tôn làm Thành Hoàng làng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/2 đến ngày 12/2 âm lịch. Rước xung quanh làng.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cầu kiều, bắt vịt, đu quay...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: tuồng, chèo, đội múa rồng, múa lân, đội đánh trống truyền thống.

Tin mới nhất