Đền Hàm Tử

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 

Lễ hội đền Hàm Tử.

Thành Hoàng được thờ:  Trần Phúc, Trần Nghiêm, Trần Quang. 

Tương truyền rằng Trần Phúc, Trần Nghiêm, Trần Quang là 3 anh em ruột, các ông đã có công lớn trong việc dẹp giặc và được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 6/2 đến ngày 8/2 âm lịch.  Xuất phát từ đền Hàm Tử rước ra đê sông Hồng lấy nước rước vòng quanh 3 thôn sau đó quay lại đền.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: gà luộc, Xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: bịt mắt bắt dê, cầu kiều, đu bay, bắt vịt...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: Ca trù, ả đào, đội múa rồng, đội đánh trống truyền thống. 

Tin mới nhất