Đình Yên Khê

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

  Lễ hội đình Yên Khê.

Thành Hoàng được thờ: Khai quốc chính Trần Đại Vương  <Trần Công>

                                              Phục quốc Đức Minh Đại Vương  <Minh Công>

Trần Công và Minh Công  là 2 anh em sinh đôi có công triệu tập binh sĩ giúp hai bà Trưng đánh giặc, lập nhiều công lớn.

Lễ hội được mở vào ngày 9/2 đến ngày 15/2 âm lịch. Tại đình Yên Khê rước đến Miếu Đìa <Làng Yên Khê> đến Miếu Đại Thần rồi quay lại đình Yên Khê.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thị lợn luộc, gà luộc, Xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cầu ô, cầu kiều, vật lầu, bắt vịt...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: Ca trù, ả đào, hát giao duyên/ hát đối, chèo, tuồng. 

Tin mới nhất