Đình Mãn Trù Châu

Đăng ngày 10 - 07 - 2011
100%

 

 Lễ hội đình Mãn Trù Châu.

Thành Hoàng được thờ: Tứ vị Đại Vương: Linh Lang Lương Vương, Linh Lang Hải Vương, Linh Lang Long Vương, Linh Lang Lôi Vương.

 Tương truyền rằng, Đây là bốn trong bảy vị thần giúp vua Hùng Vương đánh giặc Man Hồ Tôn Tình. Bốn vị thần này sinh cùng ngày, hóa cùng ngày. Sau khi chết 100 ngày, trên mộ mọc lên một cái cây. Vua duệ Vương đi vãng du, thấy cây muốn chặt, cây van xin vua hỏi ra mới biết liền phong thưởng cho bốn vị thần nên được dân làng thờ phụng.

Lế hội được mở vào ngày 20/12 đến ngày 21/12 âm lịch. Từ đình Trung rước đến Gia Cung. tiếp theo rước ra sông Hồng lấy nước rồi rước trở về đình Mãn Trù Châu

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: kéo co, cờ người, cầu kiều, đu quay...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: hát giao duyên/ hát đối.

Tin mới nhất