Đình Vân Ngoại

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

Lễ hội đình Vân Ngoại.

Thành Hoàng được thờ: Đỗ Anh Vũ

 Tương truyền rằng, Đỗ Anh Vũ là một vị tướng tài, có công dẹp giặc yên dân nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 19/9 đến ngày 21/9 âm lịch. Ngày đầu tiên tế tại đình Vân Ngoại. Ngày hôm sau rước sang tế tại đền An Lạc sau đó rước quay trở về đình Vân Ngoại.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: cầu kiều, cờ bỏi, kéo co, đu quay...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: tuồng, chèo.

Tin mới nhất