Lãnh Đạo UBND

Đăng ngày 07 - 09 - 2016
100%

 

    1. Đ/c Nguyễn Đức Sơn  -  Chủ tịch UBND huyện

         - Điện Thoại:  0321.6268.666

         - Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chủ tài khoản, Quyết định thu, chi ngân sách huyện, phụ trách công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác nội chính, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, thi đua - khen thưởng; Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - KH, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước huyện. 

    2. Đ/c Hoàng Văn Tựu  -  Phó chủ tịch TT UBND huyện

         - Điện Thoại:  0321.6268.089

        - Nhiệm vụ: Phụ trách khối kinh tế; Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Được Chủ tịch huyện ủy quyền một số công việc của Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

Trực tiếp theo dõi: phòng Nông nghiệp &PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thống kê; Ngân hàng NN & PTNT; Ngân hàng chính sách xã hội; Thi hành án dân sự; Điện lực Khoái Châu; Xí nghiệp KTCTTL Châu giang; Bảo vệ thực vật; Thú y; Khuyến nông; các trạm trại của của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

Phụ trách chính quyền các xã: Đông Tảo, Bình Minh, Tân Dân, An Vĩ, TT Khoái Châu, Phùng Hưng, Đại Hưng, Hàm Tử, Ông Đình, Dạ Trạch, Hồng Tiến, Việt Hòa, Dân Tiến. 

    3. - Đ/c Lê Hải Nam   -  Phó Chủ tịch UBND huyện

         - Điện Thoại:  0321.6268.086

         - Nhiệm vụ: Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực Văn hóa - xã hội và các vấn đề xã hội khác.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Lao động TB&XH, phòng Y tế, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT và DL, Đài truyền thanh, Trung tâm dân số KHHGĐ, Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện, các trường đào tạo của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn huyện, các Hội.

Phụ trách chính quyền các xã: Tứ Dân, Bình Kiều, Đông Kết, Liên Khê, Chí Tân, Đông Ninh, Đại Tập, Tân Châu, Thành Công, Thuần Hưng, Nhuế Dương, Đồng Tiến.

Tin mới nhất

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện(02/01/2017 2:41 CH)

°
1673 người đang online