Phòng Tài Nguyên và Môi trường

Đăng ngày 01 - 04 - 2019
100%

 

    1. Đ/c Lê Ngọc Đích - Trưởng Phòng Tài nguyên MT 

        - Điện Thoại:  0221. 3910.350

        - Email:   lndich.kc@hungyen.gov.vn

     2. Đ/c Lê Khánh Duy - Phó Phòng Tài nguyên MT

        - Điện Thoại:  0989.665.177

        - Email:    lkduy.kc@hungyen.gov.vn

    3. Đ/c Lưu Quang Phúc - Phó Phòng Tài nguyên MT

        - Điện Thoại:    0221. 3910.350

        - Email:     lqphuc.kc@hungyen.gov.vn

   

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất