Phòng Tài chính kế hoạch

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

 

    1. Đ/c Trần Thị Thanh Hằng            - Trưởng Phòng Tài chính

        - Điện Thoại:  0221. 3910.972

        - Email:  ttthang@hungyen.gov.vn

2. Đ/c Đỗ Thị Anh          - Phó Trưởng Phòng Tài chính

      - Điện thoại: 0221. 3910.740

      - Email: dtanh@hungyen.gov.v

3. Đ/c Đỗ Khắc Nam         Phó Trưởng Phòng Tài chính

        - Điện Thoại:  0221. 3910.740

        - Email: dknam@hungyen.gov.vn

  

      

       

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất