Phòng Y tế

Đăng ngày 07 - 09 - 2016
100%

 

    1. Đ/c Phan Quang Mạnh                                  Trưởng Phòng Y tế

        - Điện Thoại:  0321. 3910.416 

   2. Đ/c Phạm Trần Đông                                  Phó Trưởng phòng Y tế

       - Điện Thoại:   0985033125

Tin mới nhất

Hội nghị công tác thú y vụ Xuân – Hè năm 2016(26/02/2016 2:33 CH)