Ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu"

Đăng ngày 07 - 06 - 2017
100%

Quyết định ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" dùng cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 

Cơ quan ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Ngày ban hành: 05/6/2017

Số, ký hiệu: 03/2017/QĐ-UBND

Người ký ban hành: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu"  dùng cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Tài liệu đính kèm: 03.2017.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)

  Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu(20/02/2019 2:58 CH)

  Quyết định: ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật tạo giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,...(20/02/2019 11:33 SA)

  Quyết định: Ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối...(20/02/2019 11:29 SA)

  Quyết định: ban hành Quy chế công tác Văn thư(20/02/2019 11:24 SA)