Giao chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2017-2020

Đăng ngày 21 - 07 - 2017
100%

UBND huyện quyết định giao chỉ tiêu cho các UBND xã, thị trấn

 

UBND huyện quyết định giao chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 như sau:

Số lượng: 30 hợp tác xã, 164 tổ hợp tác, 19 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng năm hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ mỗi hợp tác xã thành lập mới 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) để thực hiện các nội dung phát triển hợp tác xã (xây dựng hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại, ...).

- Hỗ trợ mỗi tổ hợp tác thành lập mới 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để thực hiện các nội dung phát triển tổ hợp tác (mua sắm trang thiết bị máy móc, hỗ trợ giống, vật tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, xây dựng liên kết sản xuất, ...).

 - Hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Khoái Châu(13/05/2021 2:20 CH)

  Tổ chức Chương trình "Nước mát mùa hè" cho công nhân lao động dịp Tháng công nhân năm 2021(11/05/2021 9:14 SA)

  Khoái Châu kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu(12/10/2020 10:04 SA)

  Liên đoàn lao động huyện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)(26/07/2019 2:39 CH)

  Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019(16/06/2019 5:43 CH)

  Các doanh nghiệp sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn huyện(20/02/2019 5:37 CH)

  Huyện Khoái Châu: Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.(14/10/2018 4:10 CH)