Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 30 - 09 - 2017
100%

 

Huyện Khoái Châu đã tiến hành quy hoạch lập quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hiện nay, huyện đang từng bước triển khai nhữn nội dung có nhiều kết quả cao. Huyện đề xuất với Tỉnh xây dựng một khu xử lý rác thải rắn tập trung cho toàn huyện, sau này trở thành trạm tập kết, trung chuyển chất thải rắn đến các khu xử lý chất thải rắn tập trung. 

   Các chất thải rắn phát sinh bao gồm: Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến các bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc vận chuyển đi xử lý bằng xe cuốn ép rác chuyên dụng của huyện. 100% số thôn của các xã, thị trấn trong huyện đã hình thành mô hình tổ thu gom rác tự quản, toàn huyện hiện có 156 tổ VSMT với hơn 500 lao động. Quy trình tập kết rác, vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung được triển khai đảm bảo đúng yêu cầu.

 Rác thải công nghiệp tùy từng loại hình được các doanh nghiệp chủ động thu gom, xử lý. Đối với rác thải nguy hại, các doanh nghiệp có đăng ký ĐTM đều tiến hành thu gom, phân loại, hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải: Huyện tiếp nhận các dự án đầu tư vào các Cụm công nghiệp đã được duyệt và những vị trí phù hợp trên địa bàn đảm bảo đúng quy hoạch và thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tỉnh, hạn chế tiếp nhận các dự án đầu tư có phát sinh chất thải lớn, các dự án nhập khẩu phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích thu hút các dự án đầu tư có công nghệ cao, hiện đại, cộng nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia ý kiến đánh giá Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, UBND huyện cũng yêu cầu các dự án xây dựng các phương án BVMT chi tiết, lập chương trình quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường trong đó chú trọng đến công tác ngăn ngừa, tái sử dụng, giảm thiểu phát sinh chất thải, phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn theo đúng quy định.

Trên địa bàn huyện, công tác quản lý chất thải rắn đạt được một số kết quả nhất định, phù hợp và tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn: chưa đầu tư được khu tập trung rác thải rắn của toàn huyện theo quy hoạch. Một số điểm tập kết rác còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, phương tiện thu gom và vận chuyển còn ít, nhân lực còn rất ít.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở(24/09/2020 5:34 CH)

  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp nước sạch năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời...(20/12/2019 5:56 CH)

  Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (28/04/2019 7:26 CH)

  Phát triển cơ sở hạ tầng – xã hội trên địa bàn huyện(02/04/2019 5:14 CH)

  Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị(20/02/2019 3:38 CH)

  Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khoái Châu(05/12/2018 2:16 CH)

  Khoái Châu: Tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 39A(21/09/2018 6:47 CH)