Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định mới từ năm 2017

Đăng ngày 20 - 04 - 2017
100%

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

 

        Thực hiện công văn số 827/UBND-KHVX ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng.

        Để công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng trong thời gian tới đạt hiệu quả, góp phần thuận tiện trong liên lạc. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền tới các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và nhân dân về nội dung kế hoạch chuyển đổi mã vùng, trong đó chú trọng tới các nội dung sau:

        1. Lộ trình chuyển đổi mã vùng: Giai đoạn 1 (bắt đầu  từ 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017, kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 14/ 4/2017); Giai đoạn 2 (bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017); Giai đoạn 3 (bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017).

Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 1

Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 2

Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 3

       2. Thông báo hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ cách quay số khi thực hiện cuộc gọi:

+ Đối với mã vùng Hưng Yên: “Xin thông báo, khi thực hiện cuộc gọi chuyển đổi mã vùng 0321 thành 0221”.

+ Đối với mã vùng mới: “Xin thông báo, khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thì vẫn phải quay số “0” (số mào đầu quốc gia) trước mã vùng mới như cách quay số “0” trước mã vùng cũ trước đây”.

      3. Tăng cường tuyên truyền cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, mọi tổ chức, cá nhân về lợi ích và sự cần thiết của việc chuyển đổi mã vùng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và công tác triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Vậy UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành,đoàn thể; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kiểm tra thiệt hại do thiên tai xảy ra tại huyện Khoái Châu(31/08/2020 3:03 CH)

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên(27/04/2020 8:13 SA)

  Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Khoái Châu(14/05/2018 9:04 SA)

  DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ(ETAX SERVICE)(30/04/2018 2:14 CH)

  Tạm dừng hoạt động khai thác cát của Công ty Sông Hồng tại xã Đại Tập(25/01/2018 9:46 SA)

  Tăng cường công tác quản lý điều hành dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(17/01/2018 4:57 CH)

  Khoái Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế(30/03/2017 3:40 CH)