Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 12/2017

Đăng ngày 29 - 12 - 2017
100%

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 12/2017, nhiệm vụ chủ yếu tháng 01/2018

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc nhân dân toàn huyện tiếp tục trồng và chăm sóc cây vụ đông, thu hoạch cây trồng vụ đông đến kỳ thu hoạch, cày ải, cày lật đất phục vụ sản xuất vụ xuân 2018 và chuẩn bị giống, vật tư,... cho sản xuất vụ xuân theo đúng kế hoạch. Đến ngày 25/12/2017 toàn huyện trồng cây vụ đông được 2310 ha/2300 ha (đạt 100,4 % kế hoạch), cày ải được 750/1200 ha (đạt 62,5%)… các cơ quan chuyên môn tích cực kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng tham mưu biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả trong điều kiện thời tiết thất thường, rét đậm, rét hại.
Chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nạo vét Đông Xuân 2017-2018, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018. Đôn đốc, tổng hợp giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm đê điều. Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông 2017-2018 và kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ xuân 2018.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc xây dựng NTM; triển khai, hướng dẫn cho các xã đăng ký "xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Chỉ đạo các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án cải tạo, xây dựng hệ thống giao thông tại: Dự án xây dựng đường 209C (Hàm Tử - Đông Kết), Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Khoái Châu - Bình Kiều, đoạn từ đường Triệu Quang Phục đi Bình Kiều, dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.53 thuộc xã Thành Công, xã Nhuế Dương, …; đôn đốc tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ bàn giao mặt bằng trong dự án xây dựng Dốc Kênh - Cầu Khé, các dự án đầu tư tại xã An Vĩ, dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 với QL.39a.
Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Tiến. Tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ DTĐR đất nông nghiệp tại xã Hồng Tiến.
Giao phòng Tài nguyên môi trường tổng hợp báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải khu vực nông thôn. Rà soát, kiểm tra báo cáo các dự án chậm tiến độ trên địa bàn huyện Khoái Châu với Sở Kế hoạch và đầu tư để tiếp tục chỉ đạo, thu hồi.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 18 hộ gia đình (18 GCN) tại các xã:  Dân Tiến và Hàm Tử,  An Vĩ, Tân Dân, việt Hòa , Chí Tân, Đại Hưng, Đông Kết và thị trấn Khoái Châu.
Tiếp tục duy trì hoạt động thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong tháng 12.
c. Xây dựng cơ bản
Đôn đốc, triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình: gói thầu cải tạo, chỉnh trang đường huyện ĐH.57 đoạn tiếp giáp với Quốc lộ QL.39ª, công trình đường ĐH 53, dự án Tu bổ, tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục), công trình sửa chữa, cải tạo đường huyện ĐH.51 thuộc địa phận xã Tân Châu; hệ thống an toàn giao thông tại trung tâm thị trấn và đường khu công nghiệp huyện, …
Chỉ đạo phòng chuyên môn báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, năm 2017.
Hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng công trình Cổng Chào huyện Khoái Châu và thực hiện các nội dung tiếp theo trong quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định; Xây dựng Đề cương và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Đôn đốc Hạt giao thông duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
d. Tài chính, ngân sách
Chỉ đạo phòng Tài chính báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017, dự kiến xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 huyện Khoái Châu; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2017, dự kiến phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 với Thường trực HĐND tại kỳ họp thứ 4.
Báo cáo tình hình tiến độ thi công và thanh toán vốn dự án xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km 2+0.00 - Km 5+200 đoạn Dốc Kênh - Cầu Khé huyện Khoái Châu.
Lãnh đạo huyện chỉ đạo tạm cấp kinh phí miễn thu thủy lợi phí đợt 1 năm 2017 cho HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn.
Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa được lập hồ sơ quyết toán. Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.
Trong tháng thẩm định và cấp 25 hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo phòng Giáo dục đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc Mầm non và Tiểu học, đồng thời triển khai phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018;  Phát động học sinh các khối tham gia, hưởng ứng cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác năm học 2017-2018. Hướng dẫn các đơn vị nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018, tổ chức các giáo viên, học sinh nghỉ Tết dương lịch 2018 đảm bảo an ninh, trật tự . Các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ điều động, phân bổ giáo viên trúng tuyển viên chức ở các bậc học năm 2017. Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập " cấp xã năm 2017 tại xã Chí Tân và xã Thuần Hưng.
Trong tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 12 nghìn đối tượng người có công và Bảo trợ xã hội, Chi trả trợ cấp Mai táng phí và trợ cấp một lần cho đối tượng người có công, chi trả trợ cấp ưu đãi học sinh, sinh viên. Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết chế độ 1 lần đối tượng QĐ 62; ban hành Quyết định trợ cấp mai táng phí và một lần cho hồ sơ Mai táng phí người có công. Tăng cường rà soát, bổ sung danh sách 21 người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện Khoái Châu. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm 2025. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Hàm Tử thành lập Ban tang lễ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huyên - xã Hàm Tử. Triển khai tuyển dụng trực tiếp lao động, thực tập sinh đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản.
Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, thực hiện các biện pháp tiêm phòng chống dịch bệnh giao mùa. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thời tiết rét hại, rét đậm, đặc biệt là trẻ em và người già. Chỉ đạo thành lập đoàn khám tuyển NVQS 2018 từ ngày 4/12-8/12/2017, và đảm bảo công tác hậu cần. Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP năm 2017; triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2017.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Phối hợp với Trung tâm du lịch tỉnh, UBND xã Bình Minh đón đoàn học sinh về dâng hương và thăm quan tại khu di tích đền Chử Đồng Tử Tiên Dung. Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu
Đề nghị các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu. Thành lập tổ thẩm định Chính quyền cơ sở TSVM năm 2017. Chỉ đạo phòng Nội vụ báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Chuẩn bị các điều kiện, nội dung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV năm 2017.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức canh gác đảm bảo an toàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã làm công tác sơ tuyển cho công dân trong độ tuyển nhập ngũ năm 2018. Tổ chức, chuẩn bị công tác hậu cần cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kết quả sơ bộ đến thời điểm hiện tại có 319 đủ sức khỏe. Xây dựng kế hoạch chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 ngày hội quốc phòng toàn dân. Giao 25 chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018.
Trong tháng xảy ra 10 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm bị thương 5 người, thiệt hại tài sản khoảng 448.000.000đ triệu đồng; không phát hiện vụ việc nào về tội phạm, vi phạm về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường (so với tháng trước không tăng, không giảm). Trong tháng, phát hiện 02 vụ, 03 đối tượng tội phạm về ma túy thu 0,202g hêrôin, 0108g chất màu trắng nghi là ma túy, đã khởi tố 01 vụ 01 bị can. Không phát hiện ra vụ việc đánh bạc nào; xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm vị chết 02 người, bị thương 01 người.
Phát hiện 118 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý tại chỗ 28 trường hợp, phạt 5.780.000đ; lập biên bản vi phạm 89 trường hợp, xử lý 125 trường hợp, nộp về Kho bạc Nhà nước 178.536.000đ. Đăng ký, cấp biển số cho 912 phương tiện các loại (xe mô tô, xe máy điện).
UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp các đơn vị tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, tôn giáo nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện, đặc biệt tập trung nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại xã Đại Hưng. Đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất 02 hộ gia đình thuộc dự án xây dựng khu Trung tâm thương mại tại xã Dân Tiến.
Tổ chức Hội nghị diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 02 xã Đông Tảo và Đồng Tiến.
Trong tháng đã tiến hành tiếp công dân 02 đợt/tháng. Tăng cường theo dõi tình hình an ninh trật tự liên quan đến 03 công dân xã Hồng Tiến có đơn khiếu kiện cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền.
II. MỘT SỐ NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 01 NĂM 2018
1. Tiếp tục vận động nông dân trồng và chăm sóc cây vụ đông, vụ xuân đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm, tiến hành kiểm tra các cơ sở có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ nay đến tết Nguyên đán năm 2017.
Tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc xây dựng NTM, đăng ký về đích NTM năm 2018.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Rà soát, tổng hợp báo cáo thực hiện giải toả các vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, đôn đốc thực hiện Kế hoạch 27 về cấp GCN QSDĐ, xử lý đất dôi dư theo yêu cầu của UBND tỉnh.
3. Hoàn thành đề cương Chương trình phát triển đô thị của huyện; hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng các đầu tư xây dựng công trình Cổng chào huyện Khoái Châu và gói thầu cải tạo, chỉnh trang đường huyện ĐH.57 đoạn tiếp giáp với Quốc lộ QL.39ª và một số công trình khác do UBND huyện làm chủ đầu tư.
4. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo đúng thời gian quy định.
Chỉ đạo các đơn vị, Ban quản lý dự án do huyện làm chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành gửi Kho bạc thanh toán vốn đã được phân bổ.
5. Chỉ đạo UBND, ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành công tác kiểm tra, tuyên truyền, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018.
Hướng dẫn nghỉ Tết đảm bảo an ninh, trật tự. Xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chỉ đạo công tác xét duyệt, đề nghị UBND tỉnh công nhận “chính quyền trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.
6. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan huyện.
7. Lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, đặc biệt tại các địa điểm thường xuyên bất ổn. Kiểm tra, nắm bắt tình hình chặt chẽ mọi diễn biến để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết đơn đúng thẩm quyền, các vụ việc tồn đọng. Các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 11/2018(30/11/2018 4:46 CH)

  Báo cáo tình hình Văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2018(20/09/2018 8:07 SA)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2018(20/09/2018 8:01 SA)

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 7/2018(31/07/2018 10:08 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 5/2018(31/05/2018 5:23 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 4/2018(30/04/2018 10:27 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH quý I/2018(30/03/2018 8:55 SA)

  °
  767 người đang online