Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 11/2018

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 11/2018, nhiệm vụ tháng 12/2018

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11

1. Về kinh tế.

a. Lĩnh vực Nông nghiệp

Đôn đốc các xã, thị trấn thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ và kế hoạch giao. Đến ngày 15/11 toàn huyện trồng được 1740ha/2000 ha kế hoạch (đạt 87%) cây vụ đông gồm: ngô 450ha, lạc, đỗ tương 200ha, đỗ túi 100ha, bí 20ha, cây dược liệu 150ha, hoa cây cảnh 50ha, khoai lang 15 ha, khoai tây 5 ha, rau các loại 750ha; Theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng, đôn đốc, hướng dẫn các xã phòng trừ Ruồi đục quả và các sâu bệnh khác.

Hoàn thiện báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, tình hình sản xuất vụ đông 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2019; Tổng hợp báo cáo tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2018, phương hướng năm 2019; báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 để báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch và các nội dung tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018; xây dựng kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap trên một số cây ăn quả chủ lực của huyện.

Tăng cường công tác PCTT, thủy lợi, đê điều, quản lý nước sạch, trực văn phòng Ban chỉ huy PCTT. Đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCTT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai kế hoạch, đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác nạo vét Đông xuân 2018-2019.

Đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký về đích NTM 2018 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Phối hợp đoàn kiểm tra của tỉnh thẩm tra hồ sơ, đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, tổng hợp ý kiến NTM các xã gồm: Thành Công, Chí Tân, Đại Hưng, Bình Kiều, Hàm tử, Dạ Trạch.

Đôn đốc các xã tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX năm 2018, kế hoạch chuyển đổi đất lúa, kế hoạch tích tụ tập trung ruộng đất. Hỗ trợ kinh phí phát triển diện tích cây nghệ trồng mới năm 2018 cho nhân dân 04 xã Đại Hưng, Chí Tân, Tân Châu, Nhuế Dương. UBND huyện cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Nghệ Chí Tân - Khoái Châu.

  b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.

  Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: dự án ĐH.56 (Dốc Bái - bến đò Đông Ninh), Cầu Hồng Tiến, Viện Kiểm sát nhân dân, các dự án khu dân cư mới xã Thuần Hưng, Ông Đình, nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF Công ty TNHH Đầu tư và phát triển sản xuất Hưng Thịnh xã Tân Dân,  Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu, garage sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy và kinh doanh nhà hàng ăn uống Phú Thịnh, …

Xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công, Đông Tảo.

Tiếp tục đôn đốc thực hiện QĐ số 831, KH 93a, phân công chỉ tiêu Quyết định 974 ngày 17/4/2018 cho từng đơn vị; cam kết thực hiện QĐ 974 của các xã, thị trấn đạt chỉ tiêu đề ra; giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018 cho từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ và kiểm tra theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND huyện Khoái Châu. Báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành tình hình thực hiện Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2018.

Triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ, kiểm tra theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND huyện Khoái Châu bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 40 hộ gia đình tại các xã: Đông Kết, Đông Ninh, Liên Khê, Thành Công, thị trấn Khoái Châu, Dạ Trạch, Đại Hưng. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Tứ Dân thu hồi đất, xử lý do vi phạm pháp luật về đất đai đối với ông Ngô Văn Đoán - xã Tứ Dân.

Báo cáo xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện Dự án xây dựng công trình đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Dân Tiến.

Trong tháng tiếp tục chỉ đạo thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container  rác thải, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.

c. Xây dựng cơ bản

Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª; Đường ĐH.25, ĐH.56, ĐH.53, Dự án Thủy sản Phùng Hưng, công trình Cống qua ĐT 382 (dốc Thiết). Tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng: ĐH.59B, ĐH.58, ĐH.383,... bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện ĐH.57

Tiếp tục tổng hợp, rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện tính đến ngày 25/11/2018 là 291 trường hợp (trong đó 158 xây mới, 133 sửa chửa).

Đôn đốc xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp UBND xã An Vĩ hướng dẫn trực tiếp việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ từ đường ĐT 383 đoạn Bưu điện huyện đến Ngã Ba Trung tâm luyện thi thôn Hạ - xã An Vĩ.

Báo cáo tỉnh hoàn thành thi công xây dựng công trình xây dựng HTKT khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu thuộc dự án chợ và HTKT khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu. Tăng cường đôn đốc xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy. Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP.

Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.

 d. Tài chính, ngân sách

Tiếp tục đôn đốc các xã tổng hợp, rà soát, xử lý tồn đọng các dự án quy hoạch phát sinh từ năm 2006 còn số dư tạm ứng; Báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất và việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018. Báo cáo Thường trực Huyện ủy tình hình tiếp nhận dự án đầu tư của công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Thái An tại xã An Vĩ.

UBND huyện công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Kết, cụ thể: số suất trúng đấu giá 33 suất, cho 27 người với tổng diện tích là 4165,0 m­2.

Tiếp tục đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đã có khối lượng nghiệm thu và đã được bố trí vốn năm 2018 để giải ngân cho các đơn vị theo tiến độ khối lượng đã thực hiện. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2017.

Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 35 đối tượng.

2. Văn hóa – xã hội

Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018-20/11/2018). Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; công nhận 25 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, các trường Tiểu học, các trường THCS, chuẩn xóa mù chữ  theo mức độ năm 2018.

Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần. Thẩm định 105 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và 87 hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công; Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Sở Lao động - TB&XH xét duyệt chế độ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ; sửa thẻ BHYT sai thông tin cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Khoái Châu. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về Lao động, về BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018, làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết chuyển giao mùa. Giao phòng Y tế, Trung tâm y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, phòng chống các loại dịch bệnh như: Tay chân miệng, Sởi – Rubella; đặc biệt cần tăng cường chỉ đạo, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, các bệnh do siêu virus gây ra,... Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai quản lý, kiểm tra công tác hành nghề y - dược tư nhân đợt cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Khoái Châu.; Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Phối hợp Sở Văn hóa Thể theo và Du lịch tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH cơ sở năm 2018 cho Trưởng thôn các xã, thị trấn; Tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện; Tổng hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 284/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam; Báo cáo tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)