Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (13 thủ tục)

Đăng ngày 10 - 12 - 2018
100%

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước (13 thủ tục)

 

Căn cứ theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ

 Sau đây là Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, bao gồm:

-  Cấp huyện: 08 thủ tục

-  Cấp xã: 05 thủ tục

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: thiduakhenthuong.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tặng quà chúc mừng các Giáo xứ và giáo dân nhân dịp lễ Noel 2017(20/12/2017 3:23 CH)

  4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị(03/10/2016 2:01 CH)

  3. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức(03/10/2016 2:01 CH)

  2. Thủ tục xét tuyển viên chức:(03/10/2016 2:01 CH)

  1. Thủ tục thi tuyển viên chức(03/10/2016 2:01 CH)