Tình hình phát triển KT-XH tháng 5/2018

Đăng ngày 31 - 05 - 2018
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Các cơ quan chuyên môn, nhân dân các xã tập trung công tác kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng, đề xuất biện pháp để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đến ngày 18/5/2018 toàn huyện lúa trỗ được 1720 ha/1962,7 ha (đạt 87,6%); các xã vùng nhãn lựa chọn, xây dựng vùng tiêu chuẩn Vietgap.
Chỉ đạo đến các cơ sở theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng vụ xuân hè, kết quả: 2 bệnh đỏ của lợn: 46.000con, bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò: 1.760 con, bệnh Cúm gia cầm: 70.835 con vịt, 186.890 con gà; bệnh tai xanh cho đàn lợn: 18.150 con (lợn nái: 8.633; lợn đực: 121; lợn thịt 9.396 con); bệnh dại cho đàn chó mèo: 3.410 con.
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Tiếp tục đôn đốc 6 xã đã đăng ký về đích NTM năm 2018 cần huy động cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân tham gia, góp công, góp sức, góp của để xây dựng NTM. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch XDNTM năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX năm 2018.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án khu dân cư mới đối với các xã Dạ Trạch, Tân Dân, Thuần Hưng, Thành Công, Ông Đình, Đông Tảo; Dự án Viện kiểm sát nhân dân huyện; 03 Dự án của các Công ty Quảng Đức Phong, Công ty nội và ngoại thất Hà Nội, Công ty Tanaka đều thuộc xã Tân Dân.
UBND huyện tổ chức 02 Hội nghị về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017, nhiệm vụ triển khai năm 2018;  Hội nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018.
Chỉ đạo các xã hoàn thiện phương án DTĐR, rà soát, bổ sung các danh mục cần điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020. Toàn huyện có 02 xã Việt Hòa, Nhuế Dương đã xong dự thảo phương án DTĐR; các xã còn lại đang thực hiện nhưng rất khó khăn và chậm.
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ban hành chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2018 cho từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container được 2.103,8 tấn rác thải sinh hoạt, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª; các tuyến đường ĐH.53, ĐH. 56; hệ thống an toàn giao thông tại trung tâm thị trấn và đường khu công nghiệp huyện, công trình Cống qua ĐT 382 (dốc Thiết),…
Trình UBND tỉnh và Sở KHĐT thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.59B hạng mục: tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công; Phối hợp với Sở Công thương kiểm tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Báo cáo tỉnh kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Khoái châu giai đoạn đến năm 2020; tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH & CN và Luật KH&CN.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện; Hạt giao thông duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
d. Tài chính, ngân sách
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng, xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện.
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2017; kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 30 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nhà trường tăng cường quản lý học sinh dịp cuối năm học; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn đuối nước, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Giao phòng Giáo dục & ĐT hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trường Nguyễn Thiện Thuật; tổ chức xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2017-2018. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hoàn thiện báo cáo sơ kết việc thực hiện chương trình phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần với tổng số tiền 9.800.000.000 đồng. Hoàn thiện, giới thiệu 04 đối tượng di chuyển hồ sơ Liệt sĩ, cấp 07 giấy chứng nhận cho đối tượng thương, bệnh binh, chất độc hóa học; Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Sở Lao động - TB&XH xét duyệt chế độ BHYT cho 32 đối tượng hưởng trợ cấp theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ; sửa thẻ BHYT sai thông tin cho 72 người thuộc đối tượng người có công và bảo trợ xã hội.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết thất thường. Triển khai hội nghị đảm bảo ATTP tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2018. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức cuộc kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATVSTP. Đôn đốc Ban chỉ đạo VSATTP huyện hướng dẫn các đơn vị tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đợt hè.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Báo cáo kết quả công tác văn hóa thông tin 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch phát triển du lịch huyện Khoái Châu đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh xác định khoanh vùng bảo vệ di tích Đình An Dân, xã Tân Dân đề nghị xếp hạng cấp tỉnh...
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6/2018
1. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vụ xuân năm 2018, tổng hợp sơ bộ kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch vụ mùa 2018...
Đôn đốc, tổng hợp giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm đê điều xử lý kịp thời. Tổ chức họp các cụm, các tiểu ban PCTT. Đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch PCTT năm 2018.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là 6 xã đăng ký về đích NTM năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX 2018.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, đôn đốc các xã rà soát, lập kế hoạch thực hiện giải toả các hộ thuộc giai đoạn 2; Triển khai thực hiện QĐ 974 trong năm 2018 trên địa bàn huyện.
Giao đất trúng đấu giá tại khu dân cư mới xã An Vĩ theo quy định. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại một số xã, thị trấn.
3. Tăng cường chỉ đạo, quản lý  công tác tổ chức xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2017-2018; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện tốt Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018.
Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế của các xã, thị sau kiểm tra, thanh tra. Xây dựng Kế hoạch viếng tượng đài và thăm, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.
Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)...
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 11/2018(30/11/2018 4:46 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 10(31/10/2018 11:07 SA)

  Báo cáo tình hình Văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2018(20/09/2018 8:07 SA)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2018(20/09/2018 8:01 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 8(30/08/2018 11:17 SA)

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 7/2018(31/07/2018 10:08 SA)

  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 4/2018(30/04/2018 10:27 SA)