Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng ngày 16 - 06 - 2018
100%

Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

 

Ngày 15/6/2018, tại UBND huyện Khoái Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2025. 
Tới dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo 896, một số đồng chí trưởng ban, ngành có liên quan; ở xã: đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KTXH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; là cơ sở dữ liệu nền tảng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của toàn bộ công dân Việt Nam. Sau khi được chuẩn hóa và số hóa, dữ liệu công dân dùng chung cho phép các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hộ khẩu, hộ tịch, nâng cao mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần quan trọng cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về cư trú.

Trong những năm qua, công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, công an các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện được một số kết quả. Tuy nhiên, so với các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, vẫn còn một số hạn chế: Công tác quản lý nhà nước về cư trú chưa thực hiện đầy đủ, số lượng thống kê về dân số, công dân giữa các cơ quan Công an, Tư pháp, Thống kê, Dân số,…chưa thống nhất; quá trình quản lý về cư trú còn sơ hở, thiếu sót; kết quả lập hồ sơ hộ khẩu, xây dựng tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt thấp, tiến độ thực hiện chậm, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về dân cư, quản lý hộ tịch, hộ khẩu chưa rõ nét.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do chưa có sự quan tâm, lãnh đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan, nhất là ở cơ sở; việc bố trí nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới với sự hội nhập kinh tế sâu rộng, huyện Khoái Châu sẽ thu hút rất nhiều các dự án với rất nhiều cơ hội về việc làm sẽ được mở ra. Trong xu thế hội nhập và phát triển sẽ kèm theo là có sự di biến động về dân số. Do vậy, cần sớm đưa ra công tác đăng ký, quản lý cư trú đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng công tác tang thu hồ sơ hộ khẩu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Để đảm bảo sự đồng bộ, đúng tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án về cư trú trên đại bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

          Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nòng cốt là lực lượng công an các cấp thực hiện nghiêm túc Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tổng thể đơn giải hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin, xây dựng Cơ sở dữa liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Căn cước công dân và Đề án về cư trú; chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác...

  3. Công an huyện:

- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Khẩn trương triển khai và hoàn thành thu thập thông tin về dân cư theo tiến độ đề ra; chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định...

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công an niêm yết công khai nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký quản lý cư trú tại các điểm tiếp dân; phối hợp với đơn vị liên quan bố trí, kiện toàn đội ngũ Công an xã đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm các phần việc khi triển khai Đề án.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ban chỉ huy Quân sự huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương...(27/07/2020 10:28 SA)

  Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội thi lái xe môtô giỏi, an toàn năm 2020(29/06/2020 4:28 CH)

  Ban chỉ huy Quân sự huyện Khoái Châu tổ chức triển lãm lưu động và giao lưu văn nghệ “Đảng là...(24/06/2020 5:02 CH)

  Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Khoái Châu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(28/05/2020 5:43 CH)

  Khoái Châu tổ chức lễ giao nhận quân 2020(11/02/2020 2:33 CH)

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao ban công tác thi đua cụm 01 tại huyện Khoái Châu(18/06/2019 10:06 SA)

  Ban CHQS huyện tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ QS – QPĐP 06 tháng đầu (13/06/2019 10:26 SA)