Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”

Đăng ngày 18 - 06 - 2018
100%

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Sơn tại Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”

Ảnh Hội nghị

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 huyện) đã chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án về cư trú).

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 896 huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 huyện; các đồng chí Phó trưởng Công an huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn; Chỉ huy Đội Tổng hợp; Chỉ huy đội An Ninh; Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ 02 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và đội XDPT và PTX về ANTT.

Sau khi lãnh đạo Công an huyện phổ biến, quán triệt các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của UBND huyện và Ban Chỉ đạo 896 huyện về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án về Cư trú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo lập nên một hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm

Trong những năm qua, công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu đã được cấp ủy, chính quyền, Công an các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, so với các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, vẫn còn một số hạn chế: Công tác quản lý nhà nước về cư trú chưa được thực hiện đầy đủ, số liệu thống kê về dân số, công dân giữa các cơ quan Công an, Tư pháp, Thống kê, Dân số,…chưa thống nhất; quá trình quản lý về cư trú còn sơ hở, thiếu sót; kết quả lập hồ sơ hộ khẩu, xây dựng tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt kết quả thấp, tiến độ thực hiện chậm; cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về dân cư, quản lý hộ tịch, hộ khẩu kết quả chưa rõ nét.

Thời gian tới sự biến động về nhân khẩu, hộ khẩu sẽ nhiều hơn, thường xuyên hơn do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa của huyện diễn ra nhanh. Việc quản lí di biến động về dân cư góp phần không nhỏ vào việc xây dựng, hoạch định chính sách về kinh tế cũng như an sinh xã hội.

Để đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án về cư trú trên địa bàn huyện Khoái Châu, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Căn cước công dân và Đề án cư trú.

3. Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ban chỉ huy Quân sự huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương...(27/07/2020 10:28 SA)

  Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội thi lái xe môtô giỏi, an toàn năm 2020(29/06/2020 4:28 CH)

  Ban chỉ huy Quân sự huyện Khoái Châu tổ chức triển lãm lưu động và giao lưu văn nghệ “Đảng là...(24/06/2020 5:02 CH)

  Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Khoái Châu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(28/05/2020 5:43 CH)

  Khoái Châu tổ chức lễ giao nhận quân 2020(11/02/2020 2:33 CH)

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao ban công tác thi đua cụm 01 tại huyện Khoái Châu(18/06/2019 10:06 SA)

  Ban CHQS huyện tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ QS – QPĐP 06 tháng đầu (13/06/2019 10:26 SA)