Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực

Đăng ngày 11 - 07 - 2018
100%

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp cấp huyện, cấp xã

 

Căn cứ theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  Quốc tịch; Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: tuphap.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Tư pháp(25/12/2020 3:21 CH)

  7. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng...(03/10/2016 2:01 CH)

  6. Chứng thực bản sao từ bản chính (văn bản song ngữ)(03/10/2016 2:01 CH)

  5. Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

  4. Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

  3. Chứng thực điểm chỉ(03/10/2016 2:00 CH)

  2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản nước ngoài(03/10/2016 2:00 CH)