HĐND huyện Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 17 - 07 - 2018
100%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5, KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ảnh tại Hội nghị

 

             Ngày 17/7/2018, tại Nhà Văn hóa huyện, Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          Về dự có các đồng chí đại diện các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện; Đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các cơ quan tư pháp huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành, các đơn vị huyện; Còn có các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn.
Tại kỳ họp HĐND huyện đã nghe 23 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện, các ban của HĐND huyện và các cơ quan tư pháp huyện trình bày. Kỳ họp đã thông qua 05 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội; tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ liên quan,...
            Sau phần trả lời chất vấn của Thủ trưởng các ngành, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời báo cáo khái quát những giải pháp, định hướng lớn trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó: UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế của huyện và được cụ thể hóa thành kịch bản, xác định mục tiêu chi tiết kết quả cho từng tháng, quý với 07 nhóm chỉ tiêu, 13 nhóm giải pháp, 73 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực gắn với trách nhiệm chỉ đạo của từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện, từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; đến năm 2020 sẽ chuyển đổi 1161,4ha trên tổng số 2439,77 ha lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi thả thủy sản; liên hệ, phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương (kênh VTV2, VTC14) các cơ quan chức năng của tỉnh (Sở Công thương, Sở Nông nghiệp), các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị giới thiệu, xúc tiến thương mại các hỗ trợ nhân dân dân tiêu thụ sản phẩm trong đó chủ yếu là Nhãn, Cam Đông Tảo, bưởi diễn Khoái Châu; năm 2018 phấn đấu 4 -5 xã đạt chuẩn NTM và huyện Khoái Châu đạt chuẩn NTM vào năm 2020; tập trung đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thi công các công trình, dự án, điều chuyển vốn năm 2018 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có khối lượng và còn thiếu vốn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập rà soát, tổng hợp số lượng hồ sơ kê khai, phân loại, xét duyệt, niêm yết công khai, nghiệm thu kết quả đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại các buổi xét duyệt nếu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; chỉ đạo lập hồ sơ trình phê duyệt phương án, chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng; năm 2018 xây dựng thêm 6 bãi rác thải tập trung và phấn đấu triển khai thu gom rác thải trên địa bàn cả 25 xã, Thị trấn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo; Chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an ninh nông thôn; duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân thường kỳ; tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ công chức, viên chức và tinh giản biên chế, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập lĩnh vực giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh và kịp thời tình trạng dạy thêm, học thêm, thu nộp trái quy định; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; không để dịch bệnh lớn xảy ra,...
Đồng chí Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị
           Phát biểu bế mạc, giao nhiệm vụ, Chủ tọa kỳ họp, ông Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, điều hành đảm bảo kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả chi tiêu công; Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo tại địa phương; Tăng cường chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; Tiếp tục củng cố Quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa đảm bảo Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ:
Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và sát với Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện đề ra, phấn đấu các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2018 đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng,tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.
           Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời có các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, xử lý nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường quản lý và khai thác tốt các nguồn thu vào ngân sách; tích cực phát triển nguồn thu mới có tính bền vững; tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách.
Hoàn thành các đồ án quy hoạch chi tiết của huyện, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phát triển đô thị của huyện với hạt nhân là Thị trấn Khoái Châu, các xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến; các xã quy hoạch đất dãn dân, xử lý đất dôi dư, xen kẹt để đầu tư xây NTM. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới để năm 2020 Khoái Châu đạt chuẩn huyện NTM.
           Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao năng lực sản xuất của các trang trại, gắn phát triển trồng trọt với chăn nuôi mà huyện có thế mạnh; phát triển nông nghiệp phù hợp và bền vững đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương...
           Thường xuyên quan tâm ưu tiên thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.
          Ghi nhận chung, cử tri và nhân dân thể hiện sự đồng tình với kết quả của kỳ họp, kỳ họp có nhiều sự đổi mới và tin tưởng sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng với sự mong đợi của các đại biểu, cử tri và nhân dân.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018(09/05/2019 10:23 SA)

  Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu(17/04/2019 3:11 CH)

  Xã Thành Công đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(13/04/2019 2:43 CH)

  Khoái Châu: Tập trung đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật(27/03/2019 2:55 CH)

  Hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ huyện Khoái Châu(20/02/2019 3:49 CH)

  Khoái Châu phát động thi đua và mừng xuân Kỷ Hợi(31/01/2019 11:14 SA)

  Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(28/01/2019 9:48 SA)