Quyết định: ban hành quy trình cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 06 - 2018
100%

Ban hành quy trình cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 

Cơ quan ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Ngày ban hành: 22/6/2018

Số, ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND

Người ký ban hành: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu: V/v ban hành Quy trình cấp, thu hồi,sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2018.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)