Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu"

Đăng ngày 23 - 06 - 2018
100%

Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu"

 

Cơ quan ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Ngày ban hành: 22/6/2018

Số, ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND

Người ký ban hành: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu: V/v ban hành Quy trình cấp, thu hồi,sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" cho các sản phẩm liên quan đến nghệ của huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái...(07/06/2017 2:01 CH)

  Quyết định ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí...(07/06/2017 2:05 CH)

  QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu" (NHCN) (06/06/2017 1:59 CH)

  QĐ ban hành Quy chế Bộ phận tiếp nhận giải quyết và trả kết quả (15/03/2017 1:55 CH)

  QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2016-2021(05/10/2016 2:16 CH)

  QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện...(20/01/2016 2:14 CH)

  QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh...(20/01/2016 2:12 CH)

  °
  771 người đang online