Khoái Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Đăng ngày 25 - 08 - 2018
100%

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ướng 7 (khóa XII) của Đảng

Toàn cảnh hội nghị

 

         Ngày 24/8/2018, Huyện ủy Khoái Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.
Đ/c Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
        Dự hội nghị có: Đ/c Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c  Đào Ngọc Huấn - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Xuân Thắng - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đ/c Nguyễn Đức Sơn - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Đ/c Đào Ngọc Huấn - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
       Tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Nghệ đã truyền đạt tới hội nghị nội dung các nghị quyết hội nghị TW7 (khóa XII) của Đảng. Quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đ/c Nguyễn Đức Sơn - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
        Cũng tại Hội nghị huyện ủy Khoái Châu đã phổ biến Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ TW 7 khóa XII của Đảng - Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện NQ 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Dự thảo chương trình hành động của huyện thực hiện QĐ 27-NQ/TW ngày 21/5 của BCHTW về “Cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Quán triệt Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên trong thời gian gần đây, và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.
        Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết để xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết thiết thực, hiệu quả; trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết.
         Ngay sau khi học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch nêu được khái quát về thực trạng, quan điểm, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời cần chỉ ra những nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; đề ra biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thành Công tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025(20/05/2020 3:33 CH)

  Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Khoái Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025(15/05/2020 6:42 CH)

  Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025(12/05/2020 4:18 CH)

  Khoái Châu: Ngày hội những trái tim tình nguyện năm 2020(27/03/2020 3:35 CH)

  Khoái Châu: Phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(19/03/2020 4:11 CH)

  Khoái Châu: Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19(14/02/2020 4:52 CH)

  Đời đời nhớ ơn Bác Hồ "xuân Canh Tý 2020 tại huyện Khoái Châu(30/01/2020 8:49 SA)