Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 20 - 09 - 2018
100%

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2018

 

1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:
          Sản xuất nông nghiệp gặp thời tiết tương đối thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Tổng diện tích gieo trồng của huyện là 11.879,2ha, trong đó vụ Đông Xuân đạt 9.863,7ha, rau mầu là 2015,5ha chiếm 21,2%; cây ăn quả ngoài đồng là 3576 ha chiếm 30,1%. Riêng cây vụ đông 2310/2.300 ha (đạt 100,4 % kế hoạch), diện tích vụ xuân 7554,2 ha, trong đó:lúa xuân 1962,7 ha, giảm 188,5 ha so với năm 2017 do chuyển đổi sang cây màu,cây ăn quả;diện tích lúa thuần chất lượng 1.232,5 ha, chiếm 62,8%;lúa xuân năng suất 67,5 tạ/ha. Nghệ Chí Tân đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận“Nghệ Chí Tân, Khoái Châu” nâng số sản phẩm nông nghiệp của huyện được cấp nhãn hiệu chứng nhậnlên 3 sản phẩm (Gà Đông Tảo, Chuối tiêu hồng và Nghệ Chí Tân).
            Hiện nay các diện tích nhãn đã thu hoạch cơ bản xong, ước sản lượng khoảng 23.000 tấn, tăng  10.100 tấn so với năm 2017, cho thu nhập khoảng 300 tỷ đồng.Các cây trồng khá đang sinh trưởng phát triển tốt, nhân dân đang tích cực chăm sóc cây có múi, cây chuối phục vụ dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu, bò có xu hướng tăng khoảng 3%; đàn lợn giảm khoảng 6,2% do giá thịt lợn hơi giảm từ thời điểm sau Tết Nguyên đán chưa khôi phục đàn; đàn gia cầm tăng 7%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tăng 8%; thịt lợn hơi đang tăng người chăn nuôi bước đầu có lãi.
            Chương trình xúc tiến thương mai, tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2018, giới thiệu được 41,6 tấn nhãn quả tươi ( Tại Lễ hội nhãn - Hội nghị XTTM nhãn và nông sản: bán được 3,1 tấn, giá bán dao động từ 30.000đ-50.000đ/kg; Tại phiên chợ nhãn lồng Ecopark bán 11,9 tấn, dao động từ 35.000đ-70.000đ/kg; Tại Tuần lễ nhãn lồng tại trung tâm XTTM nông nghiệp - số 489 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội bán 26,6 tấn, giá bán dao động từ 30.000đ-60.000đ/kg) và 3,6 tạ long nhãn, 4,5 tạ mật ong,30 kg tinh bột nghệ.
Các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều thường xuyên được kiểm tra phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm mới, các xã ven đê tổ chức thu gom, giải tỏa rác thải, phát quang chân đê, xử lý vi phạm đê điều, tích cực thi đua “xây dựng đê kiểu mẫu”, tuy nhiên vẫn chưa được triệt để, cần giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới. UBND huyện đã ban hành các phương án phòng chống thiên tai ở các cấp theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2018 tới các xã, thị trấn, các ngành liên quan. Chỉ đạo các xã, thị trấn, xí nghiệp KTCTTL Châu Giang kiểm tra, tu sửa các công trình trước mùa mưu, bão, xây dựng phương án chống úng 2018; tích cực, chủ động chỉ đạo xử lý sự cố sạt mái đe tại xã Dạ Trạch và sự cố cống xả rtrạm bơm Nghi Xuyên đảm bảo không để sự cố đe dọ an toàn các công trình phòng chống lũ, úng của huyện.
           Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đẩy mạnh, đoàn thẩm định của tỉnh đã thẩm định đề nghị công nhân NTM với xã Nhues Dương và Đông Tảo, các xã Chí Tân (18), Thành Công (18), Hàm Tử (17), Bình Kiều (17)đang tích cực, phấn đấu đạt chuẩn năm 2018.Đến nay toàn huyện đạt trung bình 18,1 tiêu chí/xã (năm 2017 đạt 17,42 tiêu chí/xã), tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 4,17 %, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.
2. Quản lý tài nguyên - môi trường.
Hoàn thành và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối và đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tích cực trong thực hiện Chỉ thị 02 ngày ngày 16/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyết định 831, Quyết định 974, Quyết định 673 theo lộ trình từng tháng, từng quý.
Hoàn thành việc chi trả kinh phí đền bù, hỗ trợ GPMB thực hiện các dự án:đường liên xã Thị trấn Khoái Châu - Bình Kiều,đường 209C Hàm Tử - Đông Kết, dự án đầu tư xây dựng đền thờ Triệu Việt Vương tại Dạ Trạch, ĐH.53, ĐH.54, ĐH.56, nâng cấp đường ĐT.384, đoạn tuyến nối ĐT.379 ra Cao tốc Hà nội – Hải Phòng, dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu, hạ tầng khu dân cư An Vĩ mới, các doanh nghiệp đầu tư vào cụm Công nghiệp Tân Dân, GPMB dân cư mới xã Tân Dân, xã Đông Tảo, Thị trấn Khoái Châu, Thuần Hưng, Ông Đình, Đông Kết để tổ chức đấu giá QSDD,…
Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đã được triển khai hiệu quả đến toàn bộ 25 xã, thị trấn, với 13.145 hộ, đạt tỷ lệ 23% số hộ toàn huyện; 156 tổ vệ sinh môi trường, với khoảng 400 lao động thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải ngay tại các thôn, xóm; sáu tháng đầu năm đã vận chuyển được trên7.300 tấn rác đi xử lý.
3. Sản xuất Công nghiệp, TTCN, XD và Thương mại - Dịch vụ
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ 9 tháng đầu năm tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.
- Về CN-TTCN: Ngành công nghiệp ước đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ 2017, trong đó giá trị công nghiệp tập trung ước đạt 1108 tỷ đồng, trong đó là sự tăng trưởng mạnh của ngành may mặc.Chế biến mứt hoa quả, thêu ren, sản xuất hương trầm, miến dong, mây, tre đan,... giá trị ước đạt 481 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho người lao động nông nhàn, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân.
- Thương mại, dịch vụ: Giá trị ngành thương mại dịch vụ ước đạt 2.616 tỷ đồng; công tác PCCC, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo. Không diễn ra tình trạng biến động về nguồn hàng, giá cả, đầu cơ nâng giá nhất là các mặt hàng vật tư, phân bón và hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thuốc chữa bệnh,… kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra nhãn mác hàng hoá, xuất xứ và chất lượng hàng hoá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không xảy ra vụ cháy, ngộ độc thực phẩm nào.
-  Xây dựng cơ bản: UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các danh mục dự án, công trình đã được HĐND huyện thông qua, đảm bảo đúng trình tự quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản, tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường giám sát, quản lý chất lượng công trình. Các công trình, dự án triển khai phù hợp với quy hoạch, trình tự về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, đảm bảo đầu tư cân đối trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội.
UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chương trình phát triển đô thị huyện Khoái Châu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Dân; phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân golf sông Hồng có quy mô khoảng 102,2ha thuộc địa phận các xã: Bình Minh, Dạ Trạch, Hàm Tử; phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự sinh thái sông Hồng, diện tích khoảng 30 ha thuộc địa phận xã Bình Minh đang triển khai lấy ý kiến nhân dân địa phương thực hiện các bước tiếp theo của dự án.
4. Hoạt động tài chính, tiền tệ.
Các Ngân hàng NN&PTNT, Chính sách xã hội cho vay đúng đối tượng, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập. 11/13 Quỹ duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; 02 Quỹ hoạt động không hiệu quả chịu sự giám sát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, trong đó Quỹ tín dụng nhân dân xã Bình Minh tiếp tục phải gia hạn chịu sự giám sát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Các loại hình tín dụng khác hoạt động ổn định đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của các tầng lớp nhân dân.
 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)