Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Công

Đăng ngày 11 - 01 - 2019
100%

Trong hai ngày 09/01 - 10/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Công (Khoái Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban MTTQ xã luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động. Tăng cường tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh với cấp có thẩm quyền. Triển khai tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” ở các khu dân cư. Hàng năm, vận động quỹ “Vì người nghèo” đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 41,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm. Đến năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Công xây dựng và thực hiện tốt các chương trình tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu 37 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu(17/04/2019 3:11 CH)

  Xã Thành Công đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(13/04/2019 2:43 CH)

  Khoái Châu: Tập trung đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật(27/03/2019 2:55 CH)

  Hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ huyện Khoái Châu(20/02/2019 3:49 CH)

  Khoái Châu phát động thi đua và mừng xuân Kỷ Hợi(31/01/2019 11:14 SA)

  Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(28/01/2019 9:48 SA)

  Triển khai cổng tác xây dựng Đảng năm 2019(26/01/2019 2:38 CH)

  °
  2274 người đang online