Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Đăng ngày 28 - 01 - 2019
100%

Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; quán triệt Nghị quyết số 29, số 30 và hướng dẫn thực hiện quy định 07 của Bộ Chính trị

 

Ngày 24/01, Huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; quán triệt Nghị quyết số 29 -30 NQ/TW và hướng dẫn thực hiện quy định 07 của Bộ Chính trị. Về dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Đào Ngọc Huấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ HĐND huyện; đ/c Phạm Xuân Thắng – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đ/c Nguyễn Đức Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Phó Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ Đảng, Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phân tích, làm rõ các nhiệm vụ mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cần phải thực hiện trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 đạt hiệu quả thiết thực. 

Đ/c PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Phó Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” của Bộ chính trị khóa XII. Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Đồng thời cần nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của an ninh mạng; thời cơ, thách thức, mối đe doạ từ không gian mạng đối với đất nước ta; từ đó đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.Và hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 07 ngày 28/8/2018 của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm đồng thời triển khai một số nội dung bổ sung cán bộ quy hoạch năm 2019.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện gắn nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 với việc thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn những vấn đề liên quan tới nội dung chuyên đề năm 2019 để tập trung giải quyết, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đ/c Đào Ngọc Huấn - Bí thư huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết. Xây dựng cơ chế thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên trẻ.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khai mạc hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”(11/09/2019 9:59 SA)

  Khoái Châu: tổ chức kỳ họp thứ 8 (Bất thường) HĐND huyện Khoái Châu, Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/09/2019 5:03 CH)

  Đ/c Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương, hoa tại đài tưởng niệm huyện Khoái Châu nhân...(25/07/2019 7:51 SA)

  Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27-7 tại huyện Khoái...(24/07/2019 3:35 CH)

  Thăm tặng quà gia đình chính sách huyện Khoái Châu(23/07/2019 2:07 CH)

  Liên đoàn lao động huyện thăm tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 90...(20/07/2019 3:22 CH)

  Hội nghị quán triệt, cam kết thực hiện chỉ thị số 08/CT – UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên(19/07/2019 2:07 CH)