Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 20 - 10 - 2019
100%

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

 

Kế hoạch triển khai giải toả vi phạm các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, giao thông, thuỷ lợi:
UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/3/2017 với những nội dung chính trong Kế hoạch như sau:
a. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cán bộ, Đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công trình giao thông, thuỷ lợi và về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý sử dụng đất, công trình công cộng để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là cơ sở trong việc quản lý đất đai, bảo vệ công trình công cộng, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Xây dựng bản tin, các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng lồng ghép hội nghị, sinh hoạt cộng đồng.
b. Xây dựng kế hoạch rà soát, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng các bến bãi chứa và kinh doanh vật liệu xây dựng không đúng quy định và xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên sông.
- Giữ nguyên hiện trạng các công trình xây dựng thuộc đất hành lang giao thông, thuỷ lợi đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất trước thời điểm quy định về hành lang; các công trình trên đất giao trái thẩm quyền trước khi có quy định về hành lang giao thông, thuỷ lợi.
- Buộc dỡ bỏ các công trình xây dựng trên đất giao trái thẩm quyền sau khi có quy định về hành lang, vi phạm hành lang công trình giao thông, thuỷ lợi; các công trình, lều, lán, mái vẩy, mái che, biển quảng cáo đặt hoặc xây dựng trên đất hành lang, lòng, lề đường do Nhà nước đang quản lý, các trường hợp làm cản trở dòng chảy, cản trở lưu thông, hạn chế tầm quan sát.
- Phải kiên quyết dỡ bỏ các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
+ Bước 1 (Từ nay đến hết tháng 6/2017): Các công trình xây dựng nhà ở kể từ khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 đến nay.
+ Bước 2 (Từ tháng 7/2017 trở đi): Các công trình nhà ở xây dựng vượt quy mô cho phép ở trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 (Diện tích 36m2 theo quy định tại Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về chính sách phát triển kinh tế trang trại).
- Các bến, bãi thuê thầu của xã, của người sử dụng đất nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch phải thanh lý ngay các hợp đồng và không cho phép hoạt động. Các bến, bãi phù hợp với quy hoạch, chưa được cấp phép và chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất phải hoàn thiện hồ sơ cấp phép, thuê đất trong năm 2017 (thời gian cấp phép không quá 02 năm).
- Xử phạt hành chính, truy thu các khoản lợi bất hợp pháp, tịch thu toàn bộ các phương tiện khai thác và yêu cầu khôi phục nguyên hiện trạng đối với các trường hợp khai thác cát trái phép; cương quyết xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát trái phép trên sông gây hậu quả nghiêm trọng hoặc làm huỷ hoại môi trường, làm sạt lở đất bãi, ảnh hưởng đến công trình đê điều.
c. Xác định và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân các cơ quan có liên quan tại thời điểm để xảy ra các vi phạm, đặc biệt những nơi để xảy ra tái phạm. Xử lý nghiêm việc chuyển mục đích, cho thuê, thầu đất công ích không đúng thẩm quyền quy định.
d. Thời gian thực hiện:
- Trong tháng 4 năm 2017, thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch giải toả, tiến hành rà soát, phân loại và tiến hành tuyên truyền để người dân, tổ chức, người vi phạm tự giác giải toả các công trình vi phạm.
- Tháng 5, 6 năm 2017, các xã, thị trấn tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm.
- Từ tháng 7 năm 2017 trở đi, tiến hành kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục không có điểm dừng.
* Sau khi nhận được Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 23/5/2019 của CT UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng lộ trình theo đúng chỉ đạo của cấp trên: Đến hết năm 2019 phải chặn đứng tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp, khai thác cát và hoạt động bến, bãi trái phép; xử lý hoàn thành dứt điểm 100% các trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp từ khi ban hành Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 16/3/2016 đến nay; xử lý khoảng trên 60% các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp từ thời điểm tháng 02/2016 trở về trước; xã có ít vi phạm thì hoàn thành trong năm 2019, xã có vi phạm nhiều thì đến hết năm 2020 phải hoàn thành thực hiện kế hoạch 93A và việc thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch nêu trên, làm liên tục, thường xuyên, không có điểm dừng, không có phát sinh.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra:
BCĐ giải toả, TCV giúp việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ giải toả; xây dựng Kế hoạch kiểm tra 02 đợt năm 2017 (đợt 1 từ 16/5/2017 đến 19/5/2017; đợt 2 từ 26/6/2017 đến 29/6/2017).
BCĐ, UBND huyện cũng nhiều lần kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn; thành lập các đoàn thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND một số xã trong việc thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND (Hồng Tiến, Dạ Trạch, An Vĩ). Ngày 02/10/2018, UBND huyện ban hành Quyết định 3913/QĐ-UBND V/v thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện và việc lập phương án DTĐR đất nông nghiệp đối với các xã Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công và Hồng Tiến. Kết quả 02 đoàn kiểm tra đã chỉ ra: Thống kê, phân loại vi phạm không phải là nhà ở lại thống kê là nhà ở (Hàm Tử, Dạ Trạch); thống kê thiếu hoặc không thống kê công trình vi phạm là nhà ở, nhà xưởng, kho như: Thị trấn Khoái Châu, Tân Dân, Phùng Hưng, Đông Kết, Đại Hưng, Liên Khê, Tứ Dân, Đại Tập, Chí Tân, Bình Kiều đều thiếu so với báo cáo, đặc biệt Đại Hưng, Liên Khê. Hai đoàn kiểm tra đã thiết lập biên bản, kết luận, yêu cầu các xã khắc phục ngay, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện đã tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, An Vĩ, Chí Tân, Bình Minh trong việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện cử cán bộ phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh tại Thị trấn Khoái Châu.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 sau ngày cách ly xã...(17/04/2020 6:05 CH)

  Khoái Châu tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao(25/03/2020 10:18 SA)

  Tham gia Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019(07/02/2020 8:31 SA)

  Việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh của huyện Khoái Châu(23/12/2019 10:51 SA)

  Tình hình xử lý các hành vi vi phạm về Tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện(10/12/2019 3:32 CH)

  Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến(10/12/2019 8:37 SA)

  Kết quả công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Khoái Châu(10/12/2019 8:28 SA)