Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

Đăng ngày 15 - 12 - 2019
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc các xã vận động nông dân tiếp tục trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo kế hoạch đề ra, thu hoạch cây trồng vụ đông đến kỳ thu hoạch, cày ải, cày lật đất, nạo vét Đông Xuân phục vụ sản xuất vụ xuân 2020 và chuẩn bị giống, vật tư,... cho sản xuất vụ xuân theo đúng kế hoạch. Đến ngày 17/12/2019 toàn huyện cày ải được 530ha/1000 ha kế hoạch (đạt 52% diện tích), thu hoạch cây vụ đông được 500 ha (bao gồm 50ha ngô, 450ha rau các loại). Tăng cường kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng tham mưu biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng đất lúa, kế hoạch tích tụ tập trung ruộng đất, báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2019. Chỉ đạo các xã tăng cường thực hiện phong trào xây dựng đê kiểu mẫu. Tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại và cơ giới hóa nông nghiệp 2019.
Tổ chức hội nghị giao kế hoạch nạo vét đông xuân năm 2019-2020 cho các xã, thị trấn. Rà soát, tăng cường công tác nạo vét Đông xuân, đắp đê Bắc Hưng Hải 2019-2020, tiểu thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2020. Báo cáo tỉnh việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình nước sạch và tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch đến hết tháng 11 năm 2019.
  b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
  Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao của công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất và thương mại Hải Đăng; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam của Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển TD Pacific Việt Nam; Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện của CTy TNHH dịch vụ đầu tư phát triển hạ tầng Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH cơ khí công nghiệp Autotech; Dự án Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê của Công ty THNN Toàn cầu Hưng Yên; tại xã Tân Dân…
Báo cáo tỉnh công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện.
Tiếp tục đôn đốc thực hiện QĐ số 831, KH 93a, Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh.
Xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã trên địa bàn huyện.
Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 50 hộ gia đình tại các xã: Phùng Hưng, Đông Kết, Bình Minh, Chí Tân, Đại Hưng, thị trấn Khoái Châu… Rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2019
Trong tháng tiếp tục chỉ đạo thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container  rác thải, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª; Đường ĐH.25, ĐH.56, ĐH.53, Dự án Thủy sản Phùng Hưng,... Tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng: ĐH.59B, ĐH.58, ĐH.383,... bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện ĐH.57
Đôn đốc xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
Báo cáo tỉnh hoàn thành thi công xây dựng công trình xây dựng HTKT khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu thuộc dự án chợ và HTKT khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu. Tăng cường đôn đốc xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy. Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
 d. Tài chính, ngân sách
Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 huyện Khoái Châu.
Tiếp tục đôn đốc các xã tổng hợp, rà soát, xử lý tồn đọng các dự án quy hoạch phát sinh từ năm 2006 còn số dư tạm ứng; Báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất và việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018. 
Tiếp tục đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đã có khối lượng nghiệm thu và đã được bố trí vốn năm 2019 để giải ngân cho các đơn vị theo tiến độ khối lượng đã thực hiện. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2018.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 35 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; công nhận 25 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, các trường Tiểu học, các trường THCS, chuẩn xóa mù chữ  theo mức độ năm 2018.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần. Thẩm định hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công; Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Sở Lao động - TB&XH xét duyệt chế độ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ; sửa thẻ BHYT sai thông tin cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Khoái Châu. Tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên toàn huyện báo cáo UBND tỉnh. 
 
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết chuyển giao mùa. Giao phòng Y tế, Trung tâm y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, phòng chống các loại dịch bệnh như: Tay chân miệng, Sởi – Rubella; đặc biệt cần tăng cường chỉ đạo, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, các bệnh do siêu virus gây ra,... Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai quản lý, kiểm tra công tác hành nghề y - dược tư nhân đợt cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Khoái Châu.; Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.
Phối hợp Sở Văn hóa Thể theo và Du lịch tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH cơ sở năm 2018 cho Trưởng thôn các xã, thị trấn; Tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện; Báo cáo tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính

Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác đảm bảo an toàn. Rà soát, huy động quân nhân dự bị thuộc dBB huyện cho hạ sĩ quan, binh sĩ huấn luyện năm 2019. Kiện toàn hội đồng NVQS huyện năm 2020, giao Ban chỉ huy quân sự huyện trực tiếp triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng  tâm 2020.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo vệ, bảo đảm ANTT tại địa phương. Công an huyện cùng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm xác minh, giải quyết các vụ việc vi phạm khác gây mất trật tự an ninh xã hội khác. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.
Trong tháng, tiếp 17 lượt công dân, với 21 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này không có đoàn khiếu kiện đông nào. Nhận 06 đơn, trong đó: đề nghị 05 đơn, tố cáo 01 đơn. Qua phân loại, xử lý; chuyển giải quyết theo thẩm quyền 06 đơn. Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo công tác giải quyết đơn tại các xã có đơn, không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019(30/06/2019 5:22 CH)