Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Đăng ngày 20 - 12 - 2019
100%

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 huyện Khoái Châu

 

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
 
Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 trong bối cảnh kinh tế  trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, nhưng không ít khó khăn thách thức. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tuy nhiên, cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: giá cả môt số nông sản giảm, không ổn định, chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu phi,… Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm Huyện ủy, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, toàn diện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người dân trong huyện, tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 đạt được kết quả khá toàn diện.
I. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN.
Giá trị sản xuất tăng 11,85%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 15,7%; Công nghiệp – Xây dựng 45,9%; Thương mại, dịch vụ 38,3%; trong đó: Nông nghiệp tăng 2,71%; Công nghiệp – xây dựng tăng 13,68%; Thương mại, dịch vụ tăng 12,58%; Giá trị thu trên 01 ha canh tác đạt 205 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%; thu nhập bình quân đầu người 71 triệu đồng; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,85% (KH dưới 1%); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,05% (kế hoạch tỉnh giao 85%); Tỷ lệ làng đạt văn hoá đạt 94,2%; gia đình văn hoá đạt 91%; có 93 cơ quan, đơn vị đạt cơ quan, đơn vị văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; trên 95% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và 60,21% số hộ sử dụng nước máy.
II. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.727 ha, trong đó diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 8.884 ha, cây ăn quả 3.843 ha riêng cây nhãn tỷ lệ đậu quả thấp đã cho thu hoạch khoảng trên 8.000 tấn (bằng 50% sản lượng năm 2018) cho thu hoạch khoảng 200 tỷ đồng. Cây cam, bưởi sản lượng tăng hơn năm 2018, cho thu hoạch, sản lượng cam ước đạt 2.420 tấn (tăng 477,5 tấn), bưởi ước đạt 4 triệu quả. Chuối tây cho thu hoạch xong giá bán trung bình từ 7.000-8.000 đ/kg; các cây trồng khác đang sinh trưởng phát triển tốt, nhân dân đang tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho 910 ha Chuối, 173 ha cam, 153 ha táo, 393 ha cây ăn quả khác phục vụ dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Diện tích các cây ăn quả chủ lực của huyện đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 345 ha (năm 2018, 170ha). Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng dưa lưới 11.000 m2 ở các xã Hồng Tiến (5000 m2), Phùng Hưng (4000 m2), Thị trấn khoái Châu 2.000 m2, cho thu 30-36 triệu đồng/sào/vụ. Mô hình hoa lan Mokara trong nhà lưới ở xã Đông Tảo với 1000 m2, ước thu 220 triệu đồng/1000m2/năm,… thường xuyên hỗ trợ giống mới năng suất, chất lượng và khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản, tham gia tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên, tuần lễ cam Hưng Yên tại Hà Nội, hội nghị XTTM tiêu thụ nông sản tại trung tâm hội nghị tỉnh, phiên chợ cam Hưng Yên tại khu đô thị Ecopark Hà Nội; hỗ trợ các HTX, THT, trang trại nhà vườn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Tới nay 167 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 80 trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại; 56 HTX lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 08 HTX chăn nuôi. và nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp góp phần thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
Tổng đàn trâu bò 2.506 con, gia cầm 1.254.490 con. Chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, 25 xã, thị trấn đã công bố hết dịch, thông báo kết quả ngăn chặn dịch, đến ngày 04/11/2019 trên địa bàn huyện đã tiêu hủy 40.436 con lợn (trong đó lợn nái, lợn đực giống 3.973 con; lợn thịt 36.450 con), tổng khối lượng 1.772.246 kg; hiện tại giá lợn hơi tăng cao ở mức 65.000-75.000 đ/kg, dự kiến có thể tiếp tục tăng thêm nhất là trong dịp tết Nguyên Đán. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai chi trả hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu phi gây ra (từ nguồn của Trung ương, của tỉnh 28,62 tỷ đồng, đạt 46% số tiền cần hỗ trợ hộ thiệt hại từ ngày 16/3 tới ngày 12/9/2019).
Công tác xây dựng NTM thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện, tháo gỡ khó khăn. Đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đến năm 2020 đạt 75% số xã đạt chuẩn NTM), có 4 xã Thuần Hưng, Bình Minh, Đông Kết, Tân Dân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí giao thông, môi trường để đạt chuẩn huyện NTM năm 2020; trên địa bàn huyện có 7 doanh nghiệp cung cấp nước sạch cấp nước cho 25 xã, thị trấn với 30.454/50.852 hộ, đạt 60,21%.
Các xã ven đê tổ chức thu gom, giải tỏa rác thải, phát quang chân đê, tích cực thi đua “xây dựng đê kiểu mẫu”, triển khai thực hiện việc trồng cỏ, trồng hoa mái đê; chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai ở các cấp theo phương châm “4 tại chỗ”. Các công trình trước mùa mưa, bão, được kiểm tra, tu sửa đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt công tác tưới tiêu, sản xuất, không để sự cố đe dọa an toàn các công trình phòng chống lũ, úng của huyện.
2. Quản lý Tài nguyên - môi trường.
Triển khai công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch sử dụng đất năm 2020; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan thực hiện những danh mục công trình đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng đất. Đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ được những vụ việc khiếu kiện kéo dài về đất đai.
Đến ngày 30/11/2019, tổng số giấy chứng nhận đã ký cấp là 1.915 GCN, đạt 31,07% chỉ tiêu được giao (năm 2018 cấp 1400 Giấy chứng nhận, đạt 6,08% chỉ tiêu giao); thu tiền SDĐ dôi dư được 8.035.290.500đ; ước hết năm 2019 tổng giấy chứng nhận cấp được 2.150 GCN, ước đạt 34,9%.
Vận chuyển rác thải được trên 5.500 tấn, đã thực hiện xử lý chế phẩm của 25 điểm tập kết rác thải tồn đọng nhiều năm tại các xã, thị trấn; mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đã được triển khai hiệu quả đến toàn bộ 25 xã, thị trấn; toàn huyện có 156 tổ vệ sinh môi trường với trên 400 lao động thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải  tại các thôn, xóm.
Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, đã giải tỏa được 127/2197 trường hợp vi phạm về sử dụng đất Nông nghiệp, đạt tỷ lệ 5,78%, trong đó một số công trình vi phạm chiếm dụng hành lang thủy lợi, gây ô nhiễm môi trường, chây ỳ lâu năm tại khu vực sông Điện Biên. Số nhà xưởng, nhà ở, nhà tạm phải giải toả là 522 trường hợp đã giải toả được 69/522 đạt 13,2%. Xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông: Đã xử lý, giải tỏa được 377/926 trường hợp, đạt tỷ lệ 40,7% so với số trường hợp đã rà soát. Còn tồn đọng chưa giải tỏa là 549 trường hợp. Xử lý vi phạm công trình thủy lợi: Đã xử lý, giải tỏa được 70/75 trường hợp vi phạm sau 16/3/2016, đạt tỷ lệ 93,3%; đã thanh lý, giải tỏa được 08/10 bến bãi kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng ven sông Hồng.
3. Sản xuất Công nghiệp, TTCN và Thương mại - Dịch vụ
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ tiếp tục có bước chuyển biến. Trong năm huyện đã đề nghị tiếp nhận thêm 9 dự án sản xuất, kinh doanh xin đầu tư vào huyện, cụm Công nghiệp Tân Dân đã tiếp nhận 11 dự án, hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án được tỉnh chấp thuận đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng, các xã có dự án vào đầu tư phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật, tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Các nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho tiêu dùng tại chỗ cơ bản phát triển ổn định, tạo được nhiều việc làm tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.
Thương mại - dịch vụ của huyện phát triển khá ổn định. Công tác quản lý nhà nước tại các chợ tiếp tục được củng cố chặt chẽ. Công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường.
UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các dự án: ĐH.56, ĐH.53, ĐH.58, ĐH.59B, ĐT.383; Tu bổ, tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương; công trình cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị, dự án cải tạo nâng cấp đường ĐH.55, Đường điện chiếu sáng QL.39 Bô Thời - Dân Tiến…
 UBND huyện lập và thực hiện Chương trình phát triển đô thị của huyện với hạt nhân đô thị là thị trấn Khoái Châu, các xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến đã phê duyệt xong đề cương, đề án công nhận khu vực 3 xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến đạt tiêu chuẩn loại V và đến năm 2020, khu vực thị trấn Khoái Châu mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường huyện ĐH.57 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay đang được tỉnh tiếp nhận dự án.
4. Hoạt động tài chính, tiền tệ
Chi trả kịp thời các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng; đảm bảo đúng trình tự, đúng chế độ qui định, lưu giữ hồ sơ đầy đủ, lập hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng qui định về quản lý đầu tư XDCB. Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 11.120 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 38.500 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 48.305 triệu đồng.
Ngân hàng NN&PTNT đã tích cực đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với nhiều mức lãi xuất hấp dẫn và mở rộng các dịch vụ khác ngoài tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế và nhân dân. 
Các quỹ tín dụng trên địa bàn và các loại hình tín dụng khác hoạt động ổn định đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của các tầng lớp nhân dân.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi; chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trình độ giáo viên trên chuẩn ngày một nâng lên, giáo viên trên chuẩn Mầm non đạt 68,8%; Tiểu học: 96,04%; THCS: 76%. Bậc Tiểu học có  99,5% học sinh được đánh giá năng lực đạt và tốt; Bậc THCS 99,5% học sinh tốt nghiệp; 96,9% học sinh tốt nghiệp THCS học THPT và các trường nghề (Trong đó 70,5% học sinh vào THPT; 15,4% học sinh học các trường trung cấp nghề; 11% số học sinh học trường Dân lập, Trung tâm GDNN-GDTX); Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96.98%,... và các kết quả khích lệ khác. Xây dựng, hình thành văn hóa đọc trong các nhà trường, xây dựng thư viện xanh, tổ chức tốt ngày hội đọc sách và các hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu biết lịch sử, truyền thống cách mạng và lịch sử địa phương.
Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng được tăng lên, đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng Mầm non: 67,4%; Tiểu học 95,9%; THCS: 98,9%. Năm học 2018-2019, trường THCS Dân Tiến, Thuần Hưng được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường chuẩn Quốc gia là 37/75 trường với 08 trường Mầm non, 19 trường Tiểu học và 10 trường THCS và 06 trường đã hoàn thành công atcs thẩm định và dự kiến được công nhận chuẩn Quốc gia năm 2019: Mầm non An Vĩ, Tiểu học Đại Hưng, THCS Bình Kiều, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương.
Các trường THCS phối hợp với trường Cao đẳng Cơ điện - Thủy lợi tổ chức học sinh lớp 9 tham quan, trải nghiệm thực tế tại các cơ sở đào tạo nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng các hoạt động giáo dục góp phần phân luồng học sinh sau tốt nghiệp, định hướng, giải quyết việc làm.
2. Lao động, thương binh và xã hội
Đời sống nhân dân ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, kịp thời hỗ trợ, động viên, giải quyết khó khăn cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người cao tuổi. Tổ chức thăm, tặng  23.564 suất quà,  trị giá bằng 16,693 tỷ đồng đến tận tay gia đình, đối tượng chính sách. Hàng tháng qua hệ thống bưu điện chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 4.000 đối tượng chính sách đúng đối tượng, kịp thời; chi trả trợ cấp một lần cho 208 người có công, số tiền 1,670 tỷ đồng và nhiều hoạt động thiết thực khác. Hoàn thành việc hướng dẫn gia đình lập, hoàn thiện hồ sơ 01 Mẹ Việt Nam anh hùng đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; chuyển đổi mã thẻ BHYT đối với cựu chiến binh có mã thẻ KC4 sang mã thẻ CB2 cho trên 4.000 Cựu chiến binh.
 Về lĩnh vực dạy nghề: Kế hoạch giao năm 2019 là 7.100 lao động, kết quả thực hiện là 7.340, đạt 103%; về lĩnh vực việc làm, Kế hoạch tạo việc làm mới cho trên 2000 lao động, đến nay trên toàn huyện tạo được việc làm cho 2.358 người, đạt 118%.
Các tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, năm 2019, Ban chỉ đạo HMTN tổ chức 03 đợt hiến máu, kết quả được 1.289 đơn vị đạt 230% kế hoạch tỉnh giao.
3. Y tế, Dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 20- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 52- KH/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin giảm thời gian, quy trình khám chữa bệnh, giảm phiền hà cho bệnh nhân. Cở sở vật chất được đầu tư, đặc biệt là trang thiết bị giúp phục hồi chức năng; tăng khả năng thu dung bệnh nhân... Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm ngay từ khâu chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, đến nay không có dịch nguy hiểm trên người; triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân. Các chương trình MTQG về y tế được tổ chức thực hiện tích cực, bảo đảm tiến độ; Công tác đảm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng đi vào chiều sâu.
          Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực  y dược tư nhân ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, trong năm đã kiểm tra 2 đợt, cơ sở kinh doanh có phép được tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 86,5%. Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao (124 nam/100 nữ), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn có xu hướng tăng so với mặt bằng của toàn quốc trong đó có cả đảng viên.
4. Hoạt động VHTT- TDTT & Truyền thanh
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường. Tết nguyên đán các hoạt động văn hóa được tổ chức lành mạnh, an toàn. Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm 2019 được tổ chức đảm bảo an toàn, vui tươi, nhân dân phấn khởi. Phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi tại các địa phương trong các dịp Lễ, Tết và các ngày lễ lớn của đất nước với với nhiều hoạt động phong phú, tổ chức tốt thi đấu các môn thể thao truyền thống, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết của nhân dân và các khu dân cư,... Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và Hội thảo về thân thế, sự nghiệp Triệu Việt Vương trang trọng ý nghĩa.
Mạng lưới Bưu chính, viễn thông, Internet và hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngày càng phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng. Đến nay toàn huyện có 79 trạm BTS, với trên 213.000 thuê bao. Bưu điện huyện cung cấp và phục vụ tốt các dịch vụ bư­u chính, chuyển phát hồ sơ Bảo hiểm xã hội thu Bảo hiểm Y tế tự nguyện, chi trả bảo trợ xã hội,...phục vụ kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.
IV. VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TÔN GIÁO, THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục Quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6, BCH Trung ương (khóa XII), triển khai thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 24/25 đơn vị, có 19/25 đơn vị hoàn thành (đạt 76%) với 94/110 thôn (đạt 85%); Còn lại 6/25 xã với 17 chi bộ đang triển khai thực hiện dự kiến xong trong năm 2019; Kết quả đã hoàn thành 100% việc bố trí, sắp xếp Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ở thôn. Duy trì mô hình hoạt động của 3 trường hợp nhất và 01 sáp nhập trường Tiểu học với Trường trung học cơ sở để hình thành mô hình trường có hai cấp học tại xã Chí Tân. Đảm bảo tổ chức bộ máy cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường đảm bảo ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định thực hiện sáp nhập, hợp nhất thành trường có 02 cấp học đối với 07 đơn vị xã còn lại (dự kiến trong quý IV/2019). Đã xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế được 07 Kế toán trường trong đó thực hiện theo Nghị định số 108 được 04 kế toán trường học 03 THCS, 01 Tiểu học; thời gian tới tiếp tục tuyên truyền vận động để giảm 04 Kế toán trường học, đảm bảo mỗi kế toán thực hiện nhiệm vụ cả 3 trường học theo Kế hoạch đã đề ra; trong năm đã đưa 86 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an 25/25 xã, thị trấn (đạt 100%). Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai, thực hiện rà soát, xây dựng Phương án thí điểm chuyển đổi trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên để gửi Sở Nội vụ thẩm định. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện chuyển đổi chức năng nhiệm vụ của viên chức làm nhiệm vụ y tế học đường về trạm Y tế xã, thị trấn quản lý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, đảm bảo theo quy định.
UBND các xã, thị trấn và UBND huyện thực hiện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng gửi nhận văn bản, duy trì hoạt động thường xuyên cổng thông tin điện tử huyện, hoàn thành công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.
  V. CÁC LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, TƯ PHÁP VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 285 thanh niên lên đường nhập ngũ; triển khai ra quân huấn luyện năm 2019 đang triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, bàn giao huấn luyện đối tượng dự bị động viên; tham gia hội thao cấp tỉnh đạt kết quả tốt[8].
Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, lực lượng Công an đã tham mưu và tăng cường bảo vệ các sự kiện chính trị lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đã được nâng cao. Lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, trên địa bàn không để xảy ra các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 160 vụ/110 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 25 vụ, giảm  07 đối tượng), làm chết 02 người, khởi tố 63 vụ/55 bị can; tội phạm ma túy 36 vụ/62 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2018 tăng 8 vụ, tăng 34 đối tượng); đánh bạc 29 vụ/120 đối tượng, thu 239.949.000đ (so với cùng kỳ năm 2018, tăng 16 vụ, tăng 42 đối tượng); trật tự an toàn giao thông cơ bản đảm bảo, đến nay xảy ra 20 vụ, làm 18 người chết, 12 người bị thương, ước tính thiệt hại 79.500.000đ (so với cùng kỳ 2018 giảm 05 vụ, giảm 02 người chết, tăng 02 người bị thương).
Công tác thi hành án tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả, kết quả tổng số vụ việc phải thi hành án 1076 trong đó có 878 vụ có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,6%), giảm 35 việc (3,8%) so với cùng kỳ năm 2018; trong số vụ có điều kiện, đã giải quyết xong 783/878 việc, đạt 89,2%, vượt 16,2% chỉ tiêu giao.
          VI. CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHỮNG, LÃNG PHÍ
Trụ sở Tiếp công dân huyện đã tiếp 150 lượt, số người được tiếp là 165 lượt người (giảm so với cùng kỳ 29 lượt 151/180 lượt). Đã tiếp nhận 84 đơn (tăng 25 đơn so với cùng kỳ 84/59). Trong đó: Đơn đủ điều kiện xử lý: 75 đơn; Lưu: 9 đơn (do trùng lắp, thiếu căn cứ, không rõ nội dung…). Đơn đề nghị: 71; Tố cáo: 04; Khiếu nại: 0. Đơn Trung ương chuyển về: 03  đơn; đơn do Tỉnh chuyển về: 26 đơn; đơn Huyện ủy chuyển sang là 14 đơn, tiếp nhận trực tiếp và qua đường bưu điện là 41 đơn.  Chuyển giải quyết theo thẩm quyền: 75 đơn; đặc biệt 05 vụ việc phức tạp kéo dài từ lâu, là điểm nóng của huyện.
Thanh tra huyện đã triển khai thực hiện 12/12 cuộc thanh tra theo kế hoạch, hoàn thiện, ban hành kết luận 07 cuộc (liên quan đến nội dung chủ yếu như: thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng, Giáo dục, thuế và các khoản phải đóng góp cho nhà nước). 
          VII. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
          1. Hạn chế.
- Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ kết quả đạt thấp; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm tiến độ; công tác vệ sinh môi trường ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; việc vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn từ nơi tiếp nhận xử lý,...
- Thực hiện kế hoạch số 93a ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh giai đoạn 2 ở phần lớn các xã, thị trấn thiếu cương quyết, việc xử lý vi phạm chưa quyết liệt, chưa triệt để.
- Mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn có xu hướng tăng.
- Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn; tội phạm mua, bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp; tình trạng khai thác cát trái phép còn xảy ra trên tuyến sông Hồng.
- Một số cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong công tác giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, dẫn đến đơn thư vượt cấp.
          2. Nguyên nhân của những hạn chế
          2.1. Nguyên nhân khách quan
          - Do khó khăn chung của nền kinh tế với các yếu tố rủi ro, thách thức tăng; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh và của huyện.
          - Dịch tả lợn châu phi bùng phát xảy ra và diễn biến phức tạp do chưa có vắc xin và thuốc chữa; chăn nuôi còn nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh dịch bệnh.
          - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, xây dựng nông thôn mới đòi hỏi nguồn lực lớn, trong đó nguồn lực của huyện còn hạn hẹp do vậy việc thu hút đầu tư và tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm còn khó khăn, tiến độ chậm.
          2.2. Nguyên nhân chủ quan
          - Nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường còn chưa cao;
- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương có việc, có nơi thực hiện chỉ đạo của cấp trên còn hạn chế, bị chậm, muộn, chưa hiệu quả; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của một số cán bộ, công chức, viên chức của huyện và xã còn chưa tốt.
          - Một số chính sách thay đổi nhưng việc hướng dẫn cụ thể để thực hiện thì chưa kịp thời, chưa thống nhất.
 
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2020
I. MỤC TIÊU.
- Giá trị sản xuất tăng 11,0%; trong đó: Nông nghiệp tăng 2,7 – 2,9%; Công nghiệp – xây dựng tăng 13,5 - 14,5%; Thương mại, dịch vụ tăng 12,5 – 13,5%; Giá trị thu trên 01 ha canh tác phấn đấu đạt 220 triệu đồng/năm.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%; 4 - 6 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88%;  Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH là 92%; công nhận 101/104 làng văn hóa; hộ nghèo dưới 1,5%; thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng; huyện Khoái Châu đạt chuẩn nông thôn mới; khu vực Bô Thời – Dân Tiến được công nhận đô thị loại IV.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
1. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tập trung phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiệu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra; tham mưu định hướng các nhiệm vụ đột phá, xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác kết hợp nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao; Đề án mỗi xã một sản phẩm; triển khai các mô hình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giá trị sản xuất,... thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thích hợp với điều kiện địa phương. Đẩy mạnh các hình thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp; tích cực chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo hướng giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia cầm, đại gia súc và các vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 02 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, liên kết sản xuất trong nông nghiệp.
3. Xây dựng khu Bô Thời – Dân Tiến cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV; tiếp tục quy hoạch cụm công nghiệp Đông Khoái Châu và triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Dân. Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án: Cầu qua sông Bắc Hưng Hải, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa; dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.55 đoạn từ Dốc Kênh - Bến đò Đại Tập; Đường điện chiếu sáng QL.39 đoạn Bô Thời - Dân Tiến; Nhà làm việc UBND huyện. Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.53; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.56 (Dốc Bái – Bến đò Đông Ninh); Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59B, dự án cấp bách cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.58; Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.383.
 4. Triển khai, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm; tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2020. Tăng cường xử lý các khoản nợ đọng thuế, công tác kiểm tra chống thất thu. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát dự toán được giao để quản lý sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện nghiêm quy định về đầu tư công và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
5. Tiếp tục tăng cường nhiệm vụ quản lý đất đai, môi trường; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; Kế hoạch 93a về giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 28-CTr/HU, Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Duy trì củng cố mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo hiện có; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực triển khai đề án dạy học ngoại ngữ; đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng, họ, cộng đồng; phấn đấu có từ 4-6 trường đạt chuẩn quốc gia.
7. Tăng cường công tác Y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh ngăn chặn, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện xã hội hóa y tế,  phát triển các dịch vụ y tế tư nhân đồng thời có kiểm soát theo quy định. Hoàn thiện việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân. Đổi mới trong việc khám chữa bệnh, cấp thuốc bảo hiểm tại một số xã. Duy trì mức sinh hợp lý,  giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập chung chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm đạt 90%.
8. Chăm lo đời sống các đối tượng chính sách; quan tâm giúp đỡ người già; hỗ trợ người tàn tật, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo,... tiếp tục triển khai hiệu quả và đồng bộ công tác giảm nghèo; thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng đối với nhiệm vụ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng.
9. Nâng cao chất lượng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa; tiếp tục rà soát cải tạo, nâng cấp các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh xuống cấp; nâng cao phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa; khai thác hiệu quả bền vững các di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn. thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở; quản lý chặt chẽ các dịch vụ thuê bao di động, internet, đặc biệt là thông tin trên các trang mạng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.
10. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ công chức, viên chức và tinh giản biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để phát hiện và xử lý đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý chặt chẽ số lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, gắn công tác thi đua khen thưởng với các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.
11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng biên chế theo đúng quy định, có chất lượng cao, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã theo kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh và đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý xe quá khổ quá tải, đẩy lùi tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; duy trì hoạt động của các tổ ANND, các cụm liên kết; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn.
Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2020.
Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 rất nặng nề, tình hình trong tỉnh, trong huyện ta còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân trong huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020./.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019(30/06/2019 5:22 CH)