Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến

Đăng ngày 10 - 12 - 2019
100%

Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến

 

Xử lý một số trường hợp vi phạm tại xã Đồng Tiến, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm phải giải toả tại địa phương.
Để xử lý triệt để vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn đúng quy định, đúng thời hạn đã thống nhất tại buổi làm việc hồi 16h00’ ngày 02/12/2019, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Tư pháp:
Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vi phạm đã lập; căn cứ quy định của pháp luật tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;đôn đốc, hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.
2. Phòng TN&MT:
Phối hợp cùng Phòng Tư pháp trong việc làm rõ những nội dung liên quan đến đất đai trong quá trình tham mưu xử lý vi phạm.
3. Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến:
Thực hiện các bước tiếp theo sau khi Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để tổ chức cưỡng chế giải toả.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 sau ngày cách ly xã...(17/04/2020 6:05 CH)

  Khoái Châu tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao(25/03/2020 10:18 SA)

  Tham gia Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019(07/02/2020 8:31 SA)

  Việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh của huyện Khoái Châu(23/12/2019 10:51 SA)

  Tình hình xử lý các hành vi vi phạm về Tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện(10/12/2019 3:32 CH)

  Kết quả công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Khoái Châu(10/12/2019 8:28 SA)

  Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm...(28/11/2019 3:14 CH)