Tuyên truyền, tích cực cày ải, cày lật đất phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020

Đăng ngày 29 - 11 - 2019
100%

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cày ải, cày lật đất phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020

 

Đến ngày 29/11 toàn huyện trồng được 1620 ha/2000ha cây vụ đông, đạt 81% so với kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm trước, cày ải được 250 ha. Thời tiết trong những ngày qua khá thuận lợi cho công tác cày ải, cày lật đất tuy nhiên nhiều xã vẫn chưa sát sao trong công tác chỉ đạo nên tiến độ cày ải, cày lật đất còn rất chậm.
 Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch diện tích trồng cây vụ đông 2019-2020, chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân 2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành có liên quan và nông dân thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 964/UBND-NN ngày 16/10/2019 của UBND huyện Khoái Châu về việc tích cực trồng cây vụ đông, PTSB cho cây ăn quả có múi và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; Công văn số 1080/UBND-NN ngày 19/11/2019 của UBND huyện về việc chủ động áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa, đậu quả trên cây nhãn.
2. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích những cây vụ đông còn thời vụ, thu hoạch kịp thời các cây trồng vụ đông đã đến kỳ thu hoạch để đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế, đồng thời trồng gối vụ trên diện tích vụ đông mới thu hoạch để tăng hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông.
3. Tranh thủ  thời tiết thuận lợi, huy động tối đa máy móc, nhân lực khẩn trương tiến hành cày ải, cày lật đất hết diện tích cần cày, đảm bảo hoàn thành kế hoạch xong trước 31/12/2019. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đào, lấy đất mặt ruộng mang đi nơi khác để sử dụng sang mục đích khác. Tập trung làm thủy lợi nội đồng, nạo vét Đông Xuân 2019-2020 đảm bảo hoàn thành kế hoạch trước khi đổ ải.
4. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa;  quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi, không để người dân chuyển đổi ngoài vùng quy hoạch hoặc lợi dụng chuyển đổi để làm nhà hoặc có hoạt động trái phép khác phá vỡ kết cấu đất. Tổng hợp báo cáo kết quả chuyển đổi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 6/12/2019 để tổng hợp báo cáo tỉnh.
5. Căn cứ cơ cấu giống và lịch thời vụ của huyện (có phụ lục kèm theo), căn cứ điều kiện và thực tế địa phương, các xã, thị trấn xây dựng cơ cấu giống và lịch thời vụ của xã mình; chỉ đạo niêm yết, thông tin lịch thời vụ, cơ cấu giống tại bảng tin ở từng thôn, xóm, tại tất cả các cửa hàng, đại lý kinh doanh giống để nông dân biết, thực hiện.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Khoái Châu chấn chỉnh vi phạm hoạt động vận tải khách ngang sông(11/04/2020 9:10 SA)