Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Đăng ngày 14 - 01 - 2019
100%

UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Khoái Châu ngày 11 tháng 01 năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện Khoái Châu;

UBND huyện Quyết định công nhận 19 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018: 

Tài liệu đính kèm: QĐ xađatchuan 2018.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu(18/06/2019 6:40 CH)

  Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 8 HĐND tỉnh ; số 6,7,8 HĐND huyện (18/06/2019 6:16 CH)

  Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu năm 2019(24/05/2019 8:41 SA)

  Khoái Châu: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014(24/05/2019 7:56 SA)

  Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018(09/05/2019 10:23 SA)

  Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu(17/04/2019 3:11 CH)

  Xã Thành Công đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(13/04/2019 2:43 CH)