Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Đăng ngày 14 - 01 - 2019
100%

UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Khoái Châu ngày 11 tháng 01 năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện Khoái Châu;

UBND huyện Quyết định công nhận 19 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018: 

Tài liệu đính kèm: QĐ xađatchuan 2018.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu(17/04/2019 3:11 CH)

  Xã Thành Công đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(13/04/2019 2:43 CH)

  Khoái Châu: Tập trung đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật(27/03/2019 2:55 CH)

  Hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ huyện Khoái Châu(20/02/2019 3:49 CH)

  Khoái Châu phát động thi đua và mừng xuân Kỷ Hợi(31/01/2019 11:14 SA)

  Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(28/01/2019 9:48 SA)

  Triển khai cổng tác xây dựng Đảng năm 2019(26/01/2019 2:38 CH)

  °
  2276 người đang online