Quyết định: ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

 

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Số, ký hiệu: 01/2014/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm: 10/01/2014

Trích yếu: Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Người ký: Phạm Huy Bình - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm:01.2014_001.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)

  Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu(20/02/2019 2:58 CH)

  Quyết định: ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật tạo giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,...(20/02/2019 11:33 SA)

  Quyết định: Ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối...(20/02/2019 11:29 SA)

  Quyết định: ban hành Quy chế công tác Văn thư(20/02/2019 11:24 SA)