Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 16/7/2018

Trích yếu: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 03.2018.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)