Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 16/7/2018

Trích yếu: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 03.2018.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)

  Quyết định: ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật tạo giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,...(20/02/2019 11:33 SA)

  Quyết định: Ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối...(20/02/2019 11:29 SA)

  Quyết định: ban hành Quy chế công tác Văn thư(20/02/2019 11:24 SA)

  Quyết định: ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng...(20/02/2019 11:21 SA)