Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 20 - 03 - 2019
100%

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư mới xã An Vỹ, huyện Khoái Châu,  Hưng Yên.
- Số lượng: 53 suất đất  
- Diện tích: 6.947,3 m2  
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Giá khởi điểm (theo Quyết định phê duyệt số 780/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên).

 TT

Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
I
Khu LK01
23
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Suất góc LK25
01
Tiếp giáp đường huyện ĐH.57 và đường quy hoạch
25.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Từ suất LK6 đến LK14 và suất LK22; LK23; LK24
12
Tiếp giáp đường huyện ĐH.57 huyện Khoái Châu
20.000.000
3
Quyền sử dụng đất
Suất LK26
01
Tiếp giáp 2 mặt đường quy hoạch
15.000.000
4
Quyền sử dụng đất
Các suất LK27 và từ các suất LK38 đến LK45
09
Tiếp giáp đường quy hoạch
11.000.000
II
Khu LK02
05
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Các suất LK2; LK3; LK12
03
Tiếp giáp đường huyện ĐH.57 huyện Khoái Châu
20.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Suất LK22
01
Tiếp giáp đường quy hoạch
11.000.000
3
Quyền sử dụng đất
Suất LK14
01
Tiếp giáp 2 mặt đường quy hoạch
15.000.000
III
Khu LK04
13
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Các suất LK21; LK22
02
Tiếp giáp 2 mặt đường quy hoạch
13.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Các suất LK18; LK19 và các suất LK23 đến LK31
11
Tiếp giáp đường quy hoạch
10.000.000
IV
Khu BT02
12
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Các suất từ BT3 đến BT6 và từ BT9 đến BT13
09
Tiếp giáp đường quy hoạch
10.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Các suất BT1; BT8; BT14
03
Tiếp giáp 2 mặt đường quy hoạch
13.000.000
 
Tổng cộng (I+II+III+IV)
53
 
 

 

 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên từ 03 người trở lên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;
- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/3/2019 đến ngày 25/3/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.
Tài liệu đính kèm:  46.signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(07/02/2020 4:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019 của huyện Khoái Châu(15/10/2019 8:46 SA)

  Danh sách điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019(23/07/2019 2:20 CH)

  Thông báo(20/06/2019 5:22 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu...(21/05/2019 10:43 SA)

  Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD...(03/05/2019 3:39 CH)

  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu(24/04/2019 4:30 CH)