Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 12 - 04 - 2019
100%

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu.
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
- Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện./.
Tài liệu đính kèm: 928.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu(28/06/2021 6:24 CH)

  Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (15/12/2020 3:09 CH)

  Thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019 và khánh thành Nhà văn hóa(06/12/2020 3:48 CH)

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020(30/11/2020 4:18 CH)

  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040(10/10/2020 5:05 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở(24/09/2020 5:34 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu(13/04/2020 4:43 CH)