Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 12 - 04 - 2019
100%

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu.
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
- Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện./.
Tài liệu đính kèm: 928.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị...(25/05/2020 2:59 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại và cơ giới hóa nông nghiệp huyện Khoái Châu(25/11/2019 9:39 SA)

  Hệ thống điện nước Khoái Châu(07/07/2019 9:46 SA)

  Danh sách các dự án đầu tư đã, đang, và sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn huyện:(02/05/2019 7:15 CH)

  Hiện trạng sử dụng đất của huyện Khoái Châu đến năm 2019(05/04/2019 5:20 CH)

  Thực trạng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Khoái Châu(30/03/2019 4:17 CH)

  Phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn huyện Khoái Châu(28/03/2019 4:24 CH)