Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia ...

 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông - lâm nghiệp, đồng thời cũng là nơi xây dựng các công trình, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng để phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh, an ninh quốc phòng.
Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu cơ bản cho quá trình phát triển. Quản lý, sử dụng đất (sau đây viết tắt là SDĐ) có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế phát triển, bảm bảo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội.
            Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai". Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40 đã quy định nguyên tắc, căn cứ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện ở 3 cấp: Quốc gia; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quận, huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Tại điều 44, 45, 46, 47, 48, 49 xác định thẩm quyền quyết định, xét duyệt, điều chỉnh, công bố và thực hiện quy hoạch.
         Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất... và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, ngăn chặn các hiện tượng sai phạm trong quản lý đất đai.
          Quy hoạch sử dụng đất có vai trò và chức năng rất quan trọng. Nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả cao. Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lại nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các các công trình phúc lợi hợp lý hơn là tiền đề phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững và có hiệu quả kinh tế.
          Kế hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao là công cụ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có tác dụng quyết định cân đối giữa nhiệm vụ an toàn lương thực với nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổ chức sử dụng lao động và các tư liệu sản xuất có liên quan đến đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường sinh thái.
        Khoái Châu là 01 trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện, thành phố) của tỉnh Hưng Yên, có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, được chú ý nên kinh tế, xã hội của Khoái Châu khá phát triển. Những năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới chung của cả nước, của tỉnh, huyện đã đạt được một số thành tựu nhất định trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, xong cũng bộc lộ rõ nhiều khó khăn, yếu kém cần khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2020 và làm căn cứ pháp lý để UBND huyện thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đòi hỏi phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
          Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt vào ngày 30/11/2018 theo Quyết định số 2866/QĐ-UBND.
Để có đủ căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của huyện, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện dự án: “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khoái Châu”
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu(28/06/2021 6:24 CH)

  Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (15/12/2020 3:09 CH)

  Thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019 và khánh thành Nhà văn hóa(06/12/2020 3:48 CH)

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020(30/11/2020 4:18 CH)

  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040(10/10/2020 5:05 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở(24/09/2020 5:34 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu(13/04/2020 4:43 CH)