Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2019

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2019 của huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND huyện Khoái Châu thông báo lịch tiếp công dân như sau:

Tài liệu đính kèm: 52.signed.pdf

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19(27/12/2021 2:20 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2021(30/09/2021 12:01 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2021(30/06/2021 11:57 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý II năm 2021(01/04/2021 11:54 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 (03/01/2021 4:47 CH)

  Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 (01/10/2020 4:52 CH)