Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

UBND tỉnh Hưng Yên Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

 

UBND tỉnh Hưng Yên Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

Trong đó:

- Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc: 02 thủ tục

- Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 09 thủ tục

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 01 thủ tục

Tài liệu đính kèm: 1092.pdf

 

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước(08/03/2019 11:46 SA)