Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Đăng ngày 09 - 05 - 2019
100%

Huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ngày 09/5/2019, UBND huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Tham dự Hội nghị UBND có triển khai các thành phần gồm có: các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; tiểu ban phòng, chống bão, úng; các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện; Chủ tịch UBND các xã, TT, cán bộ địa chính 2.

Đ/c Nguyễn Đức Sơn - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018

       Về tình hình thời tiết, thủy văn năm 2018 địa bàn huyện Khoái Châu không có bão lớn  nhưng có 1 trận mưa dông lốc cục bộ xã Dân Tiến. Năm 2018 là năm mưa nhiều với tổng 1.563 mm địa bàn trung tâm huyện tại thị trấn KC, cao hơn so với TBNN và cùng kỳ năm 2017 (1433).  Mùa lũ 2018 trên sông Hồng tại trạm Thuỷ văn HY đỉnh lũ là: 5.39m (ngày 22/7) gần mức báo động I.

Thiệt hại do thiên tai năm 2018 chủ yếu do mưa úng gây ra trong đó có trận mưa giông ngày 08/5/2018 địa bàn xã Dân Tiến gây thiệt hại cho trường Tiểu học, THCS; Đợt mưa úng tháng 7 là 472mm, tháng 8 cùng với đó là lũ trên sông Hồng lên cao đã gây ra một số thiệt hại về công trình đê điều, thủy lợi như nứt mặt đê xã Dạ Trạch, Xã Đại Tập bị bục cánh cống qua bối số 2, sự cố trạm bơm Nghi Xuyên khi vận hành có xuất hiện một số sự cố như rò rỉ, phun trào khớp nối...ngay sau khi phát hiện sự cố UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã  xử lý  kịp thời theo thẩm quyền đảm bảo an toàn và các sự cố vượt quá thẩm quyền đã đề nghị tỉnh cho xử lý.

Năm 2018. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch, các phương án kịp thời, đầy đủ, sớm triển khai công tác PCTT & TKCN; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã, các ngành. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ các loại lực lượng, phương tiện, vật tư, hầu cần theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo huy động tốt khi có các tình huống xảy ra; Chỉ đạo xã, các ngành xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phư­ơng án đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp các nhu cầu huy động khẩn cấp trong mọi tình huống, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ xử lý các sự cố đê trên địa bàn huyện. Tổ chức trực ban, trực chỉ huy, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các lực lượng tham gia PCTT, tổ chức thanh tra kiểm tra công tác PCTT tại các cơ sở; đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND huyện cũng đã chỉ đạo  xây dựng quy chế phối hợp nhằm quy định rõ trách nhiệm của Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; UBND các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Do chủ động trong công tác chuẩn bị các tình huống; chỉ đạo, điều hành nên việc phòng tránh và ứng phó với thiên tai năm 2018 đã thực hiện khắc phục nhanh các sự cố đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, CTTL, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND huyện biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai &TKCN năm 2018...

Tuy đã đạt được những kết quả như trên nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số hạn chế, yếu kém như:

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn chủ quan về công tác PCTT&TKCN. Công tác chuẩn bị về hồ sơ ở một số xã còn hình thức sơ sài; về lực lượng, phương tiện, dụng cụ, vật tư chỉ có hợp đồng trách nhiệm, còn chưa có tính khả thi cao, ở một số xã còn chưa chu đáo, thực tế tình huống xảy ra khi cần huy động sẽ gặp nhiều khó khăn.

   - Tình trạng rác thải vô cơ và hữu cơ do ý thức người dân và công tác quản lý hạn chế yếu kém tập trung số lượng lớn trên các CTTL như: đoạn sông Cầu Khé xã Thuần Hưng, đoạn cống Sài Thị Thuần Hưng, Kênh Tây xã Đông Kết. Rác thải còn bị đổ lên các mái đê làm ảnh hưởng phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu của huyện như đoạn đê qua xã Liên Khê, Tứ Dân...

Những hạn chế trên đã ảnh hưởng đến công tác PCTT&TKCN năm 2018  yêu cầu nghiêm túc khắc phục trong năm 2019.

Đ/c Hoàng Văn Tựu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại Hội nghị

Triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2019

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện yêu cầu:

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức  thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-CTUBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; chỉ thị 02, Kế hoạch 93A của UBND tỉnh;  thông báo số 396/TB-UBND ngày 23/10/2018 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh; Thông báo số 294/TB-UBND ngày 01/8/2018; Kết luận thanh tra số 491/KL-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất khai thác, kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng và thuế đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện, thành phố có tuyến sông Hồng, sông Luộc. Đặc biệt nghiên cứu kỹ toàn bộ các Kế hoạch, phương án, văn bản UBND huyện triển khai và thông báo kết luận tại hội nghị này làm căn cứ tổ chức thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

  - Các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Tiểu ban chống úng nội đồng huyện, Các cụm PCTT&TKCN thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được phân công trong các Quyết định của UBND huyện đã ban hành về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tiểu ban chống úng nội đồng, các cụm PCTT&TKCN.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang, Hạt quản lý đê Khoái Châu có trách nhiệm:

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ huy chỉ đạo, kiểm tra các xã, các cơ quan, các đơn vị trên địa bàn thực hiện Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2018. Chủ trì xây dựng các phương án ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, phương án đảm bảo an toàn công trình sát với thực tiễn của địa phương.

- Tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động; tổ chức tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác ở tuyến đê để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố; tham mưu xây dựng các phương án theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách, đảm bảo khả thi khi có tình huống xảy ra;

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khai mạc hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”(11/09/2019 9:59 SA)

  Khoái Châu: tổ chức kỳ họp thứ 8 (Bất thường) HĐND huyện Khoái Châu, Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/09/2019 5:03 CH)

  Đ/c Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương, hoa tại đài tưởng niệm huyện Khoái Châu nhân...(25/07/2019 7:51 SA)

  Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27-7 tại huyện Khoái...(24/07/2019 3:35 CH)

  Thăm tặng quà gia đình chính sách huyện Khoái Châu(23/07/2019 2:07 CH)

  Liên đoàn lao động huyện thăm tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 90...(20/07/2019 3:22 CH)

  Hội nghị quán triệt, cam kết thực hiện chỉ thị số 08/CT – UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên(19/07/2019 2:07 CH)