Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2019

Đăng ngày 21 - 05 - 2019
100%

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019,
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019, cụ thể như sau:
I.  SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM:
Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 178 người (04 vị trí), cụ thể:
1. Các trường Mầm non: 82 người (01 vị trí)
- Vị trí giáo viên mầm non: số lượng người làm việc cần tuyển là 82 người.
 2. Các trường Tiểu học: 64 người (01 vị trí)
- Vị trí giáo viên Tiểu học: số lượng người làm việc cần tuyển là 64 người (giáo viên Văn hoá: 44 người; giáo viên Thể dục: 05 người; giáo viên Tiếng Anh: 15 người)
3. Các trường Trung học cơ sở: 31 người (01 vị trí)
- Vị trí giáo viên THCS: số lượng người làm việc cần tuyển là 31 người (môn Toán: 09 người; môn Lý: 05 người; môn Hóa: 05 người; môn Sinh: 02 người; môn Công nghệ: 01 người; môn Thể dục: 02 người; môn Tiếng Anh: 02 người; môn Địa lý: 02 người; môn Lịch sử: 01 người; môn Tin học: 01 người; môn Giáo dục công dân: 01 người)
  4. Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 người (01 vị trí).
- Vị trí tư vấn hướng nghiệp nghề: Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người.
II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện từng vị trí việc làm:
- Vị trí giáo viên mầm non: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.
- Vị trí giáo viên Tiểu học:
+ Giáo viên Văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm đúng chuyên ngành trở lên.
+ Giáo viên Thể dục và Tiếng Anh: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm đúng chuyên ngành trở lên.
  - Vị trí giáo viên THCS: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng có chứng chỉ sư phạm có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.
  - Vị trí tư vấn hướng nghiệp nghề: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
3. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
- Từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 20/6/2019;
- Buổi sáng từ 7h00’đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'.
2. Nơi nhận tiếp phiếu đăng ký dự tuyển:
- Tại Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Địa chỉ: số 02, Ngõ 64 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển cho người đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển./.
Tài liệu đính kèm: Thông báo tuyển dụng.pdf

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Nguyễn Đức Sơn

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(07/02/2020 4:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019 của huyện Khoái Châu(15/10/2019 8:46 SA)

  Danh sách điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019(23/07/2019 2:20 CH)

  Thông báo(20/06/2019 5:22 CH)

  Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD...(03/05/2019 3:39 CH)

  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu(24/04/2019 4:30 CH)

  Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLĐTDA huyện Khoái...(19/04/2019 9:01 SA)